Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada doświetlenie przejść na pieszych na drodze krajowej z Jeleniej Góry do Zgorzelca. Doświetlone zostaną wszystkie przejścia na tym bardzo obciążonym ruchem samochodowym szlaku.

– Podpisaliśmy umowę na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na ponad 60-kilometrowym odcinku DK30. Wykonawcą jest firma Zakład Usług Inwestycyjno – Remontowych i Pomiarów Elektrycznych Cybertowicz Bogdan z Lubania (lider) oraz Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT i TRAFFTECH Inżynieria Ruchu Drogowego, która zrealizuje zadanie za kwotę ok. 2.5 mln zł. Zadania będą realizowane w systemie Projektuj i buduj. To oznacza, że w pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a następnie prace w terenie.

Budowa oświetlenia zostanie wykonana na całej długości DK30, począwszy od Zgorzelca do Siedlęcina przed Jelenią Górą. W ramach prowadzonych prac zostaną przebudowane nawierzchnie istniejących dojść do przejść dla pieszych wraz z ułożeniem specjalnych płytek fakturowanych, które są ułatwieniem dla osób niedowidzących i niewidomych. Jednocześnie będą realizowane wszelkie roboty towarzyszące wynikające z robót prowadzonych w terenie.

Doświetlenia zostaną wykonane w miejscowościach: Zgorzelec, Łagów, Trójca, Białogórze, Wyręba, Nowa Karczma, Pisarzowice, Lubań, Olszyna, Biedrzychowice, Gryfów Śląski, Pasiecznik, Rybnica, Siedlęcin.

Zakończenie prac planowane jest w IV kw. 2024 r.

Realizacja inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa dzięki rządowemu Programowi.  Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.

Realizacja programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w PBDK, pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych.

Fot. GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.