Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada budowę sygnalizacji świetlnej na ruchliwym skrzyżowaniu w Krzewiu Wielkim. To zbieg drogi krajowej Jelenia Góra Zgorzelec, drogi powiatowej z Lubomierza i drogi wojewódzkiej do Świeradowa-Zdroju. Inwestor ogłosił już przetarg.

– Ogłosiliśmy przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK30 z DW361 i DP2511D w Krzewiu Wielkim. Na oferty czekamy do 10 sierpnia 2023 r. Zadanie będzie realizowane w formule Projektuj i buduj. To oznacza, że w pierwszej kolejności zrealizowana zostanie dokumentacja projektowa, a następnie prace w terenie. W ramach zadania będzie m. in. wybudowana sygnalizacja świetlna na cztero-wlotowym skrzyżowaniu dróg krajowej, wojewódzkiej oraz powiatowej w m. Krzewie Wielkie oraz powstanie oświetlenie drogowe na skrzyżowaniu. Ponadto istniejące przejście dla pieszych zostanie doświetlone, a przed przejściem ułożone będą specjalne fakturowane płytki dla osób niewidomych i niedowidzących. Przewiduje się również przebudowę istniejących bariero-poręczy oraz dostosowanie istniejącego pionowego i poziomego oznakowania drogowego do potrzeb projektowanej sygnalizacji świetlnej.

Złożone w przetargu oferty będą sprawdzane wg. dwóch kryteriów: ceny oraz okresu gwarancji – komunikuje GDDKiA.

To kolejne przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA na drodze Jelenia Góra – Zgorzelec. W Lubaniu, na wylocie drogi w kierunku Zgorzelca, przebudowany będzie istniejący chodnik wzdłuż DK30, tak by powstała droga dla pieszych i rowerów o długości 2,8 km. Zostanie też doświetlonych dwadzieścia sześć przejść dla pieszych, zlokalizowanych na terenie miasta. Na przejściach ułożone zostaną specjalne płytki dla osób niedowidzących i niewidomych oraz wykonane będą wszystkie niezbędne prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Także skrzyżowanie tej drogi z drogą gminną w Chmieleniu zostanie poprawione celem zwiększenia bezpieczeństwa. Do tego przejścia dla pieszych w miejscowościach: Zgorzelec, Łagów, Trójca, Białogórze, Wyręba, Nowa Karczma, Pisarzowice, Lubań, Olszyna, Biedrzychowice, Gryfów Śląski, Pasiecznik, Rybnica, Siedlęcin wyposażone zostaną w oświetlenie podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Fot i grafika: GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.