Znamy już ostateczny podział środków unijnych dla regionów na najbliższe 7 lat. Dolny Śląsk zyska w porównaniu z kończącą się perspektywą na lata 2014-2020 i będzie miał do dyspozycji ponad 10 miliardów złotych. To efekt skutecznych negocjacji marszałka Cezarego Przybylskiego i Zarządu Województwa dotyczących podziału rezerwy programowej.

Negocjacje ze stroną rządową prowadził Zarząd Województwa Dolnośląskiego z Marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele.

Dzięki pieniądzom, jakie Dolny Śląsk otrzyma z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, będzie można przeprowadzić wiele ważnych dla regionu inwestycji.

– To nasz duży sukces. Trzeba pamiętać, że Dolny Śląsk, jako region w okresie przejściowym, miał trudniejszą pozycję negocjacyjną, ponieważ Unia najsilniej wspiera obszary słabiej rozwinięte. Ostatecznie, dzięki naszym staraniom, będziemy mieć do dyspozycji więcej pieniędzy, niż w ostatnich latach. Jestem spokojny o dalszy dynamiczny rozwój i inwestycje na Dolnym Śląsku – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dzięki unijnym pieniądzom na Dolnym Śląsku możliwa jest realizacja wielu ważnych inwestycji, na przykład zakup nowoczesnych pociągów dla Kolei Dolnośląskich.

Początkowo, kwota zaproponowana dla Dolnego Śląska wynosiła 870 milionów euro. Dzięki negocjacjom Zarządu Województwa udało się ją podwoić i ostatecznie nasz nowy program regionalny liczy ponad 1 miliard 673 miliony euro.

To jednak nie wszystko – w obecnej unijnej perspektywie finansowej dostępny jest nowy instrument, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. W jego ramach Dolny Śląsk otrzyma dodatkowo 556 milionów euro.

– Łącznie w najbliższych latach region będzie dysponował kwotą ponad 2,2 mld euro. Ten wynik to ogromny sukces. Po pierwsze ze względu na mniejszy budżet polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Drugą kwestią jest fakt, że Dolny Śląsk przeszedł już z kategorii regionu słabiej rozwiniętego do kategorii regionu w okresie przejściowym, które też zwykle otrzymują mniejsze dofinansowania z unijnych funduszy – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Warto również zauważyć, iż wśród województw Polski Zachodniej (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) będziemy dysponować największą alokacją na program regionalny (bez Funduszu Sprawiedliwej Transformacji).

Sukces negocjacyjny Zarządu Województwa potwierdza fakt, że region otrzymał największą część rezerwy rozdysponowanej przez Ministerstwo po przeprowadzonych negocjacjach ze wszystkimi województwami w Polsce. Kwota ta wynosi aż 803 416 820 euroi stanowi ponad 11 proc. całej rezerwy. Przedstawiciele samorządu dolnośląskiego podczas rozmów ze stroną rządową przedstawili mocne argumenty, wskazali wyzwania rozwojowe regionu (w tym duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne) i zaproponowali sposoby na ich skuteczne rozwiązanie. Argumentacja ta spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością, co wpłynęło na ostateczną decyzję rządu.

W najbliższej perspektywie finansowej UE pieniądze na Dolny Śląsk popłyną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

– Daje to szansę na realizację planów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku. Będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój regionu poprzez wykonanie kluczowych inwestycji takich jak: budowa Nowego Szpitala Onkologicznego, rozwój programów profilaktycznych i opieki okołoporodowej, zakup nowego taboru oraz rewitalizacja kolei, modernizacja dróg, budowa Cyklostrady Dolnośląskiej, ale i tych mniejszych programów, jak wspieranie przedsiębiorców, dolnośląskich szkół i szpitali.  Dla mieszkańców Dolnego Śląska jest to bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że alokacja tych środków będzie realizowana  tak, by rozwój naszego województwa był równomierny i zniknie podział na regiony bogatsze i biedniejsze – mówi Teresa Zembik, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie 28,4 mld euro. Każda jednostka będzie miała swój program regionalny, w ramach którego rozdysponuje pieniądze.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.