O swojej inicjatywie prezydent Łużniak poinformował 21 marca, w dniu, gdy obchodzony jest Światowy dzień Lalkarza.
– 21 marca 2021 roku to będzie pierwszy Dzień Lalkarstwa, kiedy aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze będą obchodzić bez swojego dyrektora, który zszedł ze swojej sceny w listopadzie ub. roku. Wiem, że już latem ub. roku zespół aktorski ZTA myślał o benefisie Bogdana Nauki, który jesienią miał obchodzić swój jubileusz pracy artystycznej w Teatrze, który właściwie sam zbudował. I jako zespół artystyczny, i jako repertuar, i niemalże jako budynek, bo to dzięki przede wszystkim Jego wieloletniemu wysiłkowi ten obiekt zyskał na wskroś nowoczesne, a nawiązujące do najpiękniejszych tradycji wnętrza. Nie chcieliśmy wtedy, żeby ten benefis odbył się we wrześniu, bo wówczas wiele jest imprez. W październiku zaczęły się kwarantanny wśród aktorów, więc trzeba było raz jeszcze myśleć o zmianie terminu. W listopadzie dyrektor zachorował i zmarł… Myślę, że Dzień Lalkarstwa jest dobrym terminem, by poprosić zespół aktorski ZTA, o zorganizowanie benefisu swojemu dyrektorowi w pierwszą rocznicę Jego śmierci. To będzie należyty hołd dla pamięci o Jego pracy. Myślę też, że Dzień Lalkarstwa jest najlepszym terminem, bym mógł powiedzieć jeleniogórzanom, że przedłożę radnym Jeleniej Góry projekt uchwały, by w pierwszą rocznicę śmierci Bogdana Nauki nazwać ten teatr Jego imieniem. Włożył weń niemałą cząstkę swego życia i jestem przekonany, że na takie uhonorowanie w pełni zasługuje. Ten, kto wielu pokoleniom dzieci ofiarowywał najpiękniejsze baśnie świata niech chociaż w taki sposób pozostanie w tym Teatrze – tłumaczy prezydent Łużniak.
Ta inicjatywa chyba nie wzbudzi kontrowersji, bo trudno przecenić zasługi dyrektora Nauki nie tylko dla Teatru Animacji, ale kultury w całym regionie. Bogdan Nauka kierował nim od 1994 r.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.