Wygląda na to, że Polacy nadal się zbroją. Już szczątkowe dane pokazują, że policja wydaje się coraz więcej pozwoleń na broń.

Szczegółowe dane policja przedstawia co roku. Widać z nich wyraźnie, że stale rośnie liczba wydawanych pozwoleń na posiadanie broni. Jeszcze w 2015 r. takich zgód udzielono 9783. W 2021 roku już 19 939. Co ciekawe, tylko 81 osób ma broń do ochrony osobistej. Najwięcej Polaków trzyma ją w celach kolekcjonerskim – 9233, sportowym – 6806 i łowieckim – 3670.

W 2021 roku w Polsce ogółem zostało wydanych 252 299 pozwoleń na broń.

Ten rok z oczywistego powodu jest pod tym względem wyjątkowy. Od czasu ataku Rosji na Ukrainę Polacy ruszyli na strzelnice. Uczą się obchodzenia z bronią i jej obsługi. Najczęściej mówią, że chcą być przygotowani na każdą okoliczność. Gołym okiem widać, bo po tłumach na strzelnicach, że liczba posiadaczy broni cały czas wzrasta.

Policja jeszcze nie przedstawiła całościowych danych, ale już z tych, które są dostępne, widać, że obawa wywołana wojną w Ukrainie zrobiła swoje. O ile w 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wydała 122 zezwolenia na 716 sztuk broni sportowej, o tyle w tym roku jest to już 240 pozwoleń na 1616 sztuk

Różnicę widać także jeśli chodzi o broń kolekcjonerską. W 2021 r. były to 383 pozwolenia na 9803 sztuki, w tym już 697 na 16 518 sztuk.

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem pozwolenie na broń może otrzymać osoba, która:

  • ukończyła 21 lat,
  • na stałe mieszka w Polsce,
  • posiada pełne zdolności do czynności prawnych,
  • jest w pełni zdolna fizyczne i psychicznie do posiadania broni, które potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne,
  • uzyskała opinię komendanta komisariatu policji,
  • nie była skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

Przestępstwa z użyciem broni palnej

Najwięcej było ich w 2016 roku, bo aż 996. Potem ta liczba zaczęły spadać. W 2021 r. doszło do 682 przestępstw, a broń palna najczęściej była używna podczas przestępstw rozbójniczych – 51 razy.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.