Zalecenia biskupa legnickiego są jasne: „Biskup legnicki nie zabrania organizowania procesji eucharystycznych w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa” – czytamy w komunikacje diecezji legnickiej.

Podczas procesji eucharystycznej uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny. Nie obowiązuje limit 150 osób, jednak ze względu na trwającą pandemię biskup legnicki zachęca, by procesje odbywały się po każdej mszy świętej z mniejszą liczbą osób – decyzję w tej sprawie pozostawia proboszczom poszczególnych parafii„. Procesje mogą odbywać się w tradycyjnej formie, tzn. ze stacjami przy czterech ołtarzach. Biskup legnicki zezwolił na możliwość rezygnacji z ich budowy, pozostawiając decyzję proboszczom. Zachęca jednak, by procesje odbywały się w pobliżu kościoła parafialnego, „co będzie wyrazem uszanowania pracy służb porządkowych, w sposób szczególny policji i straży miejskiej, które od kilku miesięcy intensywnie pracują dla dobra nas wszystkich”.

Procesje w kościele i po ulicach

W większości kościołów w Jeleniej Górze nie będzie dzisiaj tradycyjnej procesji ulicami miasta.

W bazylice mniejszej pw. św. Erazma i Pankracego zaplanowano procesję wokół kościoła do czterech ołtarzy. Początek o godz. 10.00.

Na Zabobrzu w kościele pw. Jana Apostoła i Ewangelistów procesje eucharystyczne odbędą się wokół kościoła po mszach o 9.30, 11.00 i 12.30.

W Sobieszowie wierni parafii kościoła pw. św. Marcina wezmą udział w procesjach wokół kościoła. Odbędą się one po każdej mszy świętej, by mogło w nich wziąć udział jak najwięcej osób. Podobnie będzie w kościele pw. Jana Chrzciciela w Cieplicach.

Kościół pw. św Wojciecha jako jeden z nielicznych zorganizował tradycyjną procesję. Wierni przejdą ulicami Moniuszki, Kolberga i Karłowicza. Proboszcz parafii św. Wojciecha informując o procesji, przypomina wiernym o zabraniu na procesję maseczek ochronnych. Procesja wyruszy po mszy, która rozpocznie się o godz. 10.00.

Procesje Boże Ciało

Pierwsza procesja Bożego Ciała została odprawiona w 1246 r. w Liege z inicjatywy św. Julianny z Cornillon. Święto początkowo miało charakter lokalny, jednak już w 1264 r. pochodzący z Liege papież Urban IV wprowadził je w Rzymie. Dla całego Kościoła zatwierdził je w XIV w. Jan XXII. Używane do dzisiaj teksty liturgiczne tej uroczystości opracował wybitny teolog św. Tomasz z Akwinu. Pierwsze procesje Bożego Ciała w Polsce odbyły się już w XIV w. w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono istniejący do dzisiaj zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.