Trwają wyposażanie wnętrz i prace wykończeniowe. Choć jest jeszcze sporo do zrobienia, to już widać, jaka świetna atrakcja przybędzie dla turystów i mieszkańców. Przebieg prac bardzo pozytywnie ocenił dolnośląski wojewódzki konserwatora zabytków. Centrum będziemy mogli zwiedzać w przyszłym roku.

Ogromnie pozytywnie oceniono dotychczasowe postępy prac budowlanych i robót konserwatorskich oraz dalsze perspektywy robót przy dawnym zespole pałacowo-folwarczno-parkowym, przejętym przez KPN w 2013 roku po zespole Szkół Rolniczych. Imponuje rozmach zamierzenia, udane połączenie nowoczesności z zabytkiem z poszanowaniem jego historycznych wartości, ogromny potencjał edukacyjny, jak też dalekosiężne plany rozwoju centrum. Wyrazić należy ogromne uznanie dla inicjatorów i realizatorów zamierzenia, zarówno dla kierownictwa, jak i zaangażowanego w projekt zespołu„- czytamy na FB dolnośląskiego konserwatora zabytków.

Przebieg prac można śledzić na stronie internetowej KPN na Pałacowym Blogu.

Czytamy na nim : „Co będzie robić największe wrażenie? Zapytaliśmy o to Karolinę Woroniecką z firmy Alfa-Edgar budującej ekspozycję w Wielkiej Stajni: „Cała wystawa zrobi ogromne wrażenie, z pewnością wyróżniać będzie się budowane przez nas kino, a także ścieżka z płynącą wodą, symbolizująca obieg wody w przyrodzie. To skomplikowana instalacja – rynna ze stali nierdzewnej ma 76 metrów długości! Wyzwanie polega nie tylko na tym, by nie przeciekała – bo o to akurat raczej się nie martwimy – ale by uzyskać założenia koncepcji, które powinny zrobić wrażenie na odbiorcach„.

FOT. KPN

Na FB WDKZ można przeczytać o historii pałacu w Sobieszowie.

Zespół budowlany dawnego urzędu ordynacji majątkowej Schaffgotschów w Jeleniej Górze – Sobieszowie przy ul. Cieplickiej 196 i Karkonoskiej 4 adaptowany jest na Centrum Muzealno – Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. Jest ciekawa ze względów konserwatorskich, ponieważ akceptuje projektowaną, nowoczesną funkcję obiektu z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii i jednocześnie dochodzi do rekompozycji przestrzennej zdegradowanego zespołu wpisanego do rejestru zabytków oraz utrwalenia poprzez konserwację zachowanych elementów zabytkowych.

Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem zespołu w 2 dekadzie XXI w. , w wyniku zamiany nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Dyrekcja postanowiła przekształcić obiekt na nową siedzibę oraz na Centrum Muzealno – Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. Założeniem inwestycji realizowanej w oparciu o projekt „Centrum Muzealno – Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów” jest realizacja kompleksu samowystarczalnego pod względem energetycznym i wykorzystującego odnawialne źródła energii. Z kolei główne założenia konserwatorskie to zlikwidowanie współczesnego budynku sali gimnastycznej i łącznika przylegającego do pałacu od strony południowo- zachodniej z pozostawieniem przybudówki dawnej werandy, odtworzenie brył z formami dachów współcześnie rozebranych budynków gospodarczych i pełna rewaloryzacja pałacu i zachowanych elementów zespołu.

Założono konserwację całego wystroju elewacji, zwłaszcza fryzu, obramień okiennych i portali pałacu oraz odtworzenie na podstawie materiałów ikonograficznych historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwi wejściowych. W portalu wschodnim odtworzony zostanie kartusz herbowy Schaffgotschów.

Budynek stodoły podlega odbudowie jako bryła na rzucie prostokąta z naczółkowym, dwuspadowym dachem. To na tym odtwarzanym dachu dopuszczony został montaż baterii fotowoltaicznych, a budynek nazwany został w projekcie „Stodołą Elektryczną”.

Zespół zabudowy urzędu ordynacji majątkowej Schaffgotschów (XVII, XVIII w.) zlokalizowany jest w środkowej części Sobieszowa, pomiędzy ulicą Karkonoską a Cieplicką. Nieznana jest data wzniesienia zabudowy folwarku, przypuszczalnie folwark funkcjonował już w XIV w. Istniał z pewnością w 1675 r., kiedy to rodzina Schaffgotschów opuściła zniszczony pożarem zamek Chojnik, by tymczasowo ulokować się w budynku zarządcy włości, usytuowanym w pd. wsch. części zespołu. Zbudowany w latach 1705-1712 według projektu architekta Eliasza Scholza z Bolesławca na zlecenie Antona von Schaffgotscha, pałac stał się de facto główną siedzibą urzędu majątku, a zrazem dominującym elementem zespołu. Pierwotnie zespół pałacowo-parkowo-folwarczny (do roku 1945) składał się z: pałacu-budynku zarządcy dóbr, niewielkiego parku zlokalizowanego na wzniesieniu przy pałacu, budynku pralni, budynku stangreta przy pałacu od strony pd-wsch. (powojenna nazwa „Królówka”), a na dolnym tarasie z oficyny mieszkalno – gospodarczej mieszczącej dom stangreta, z powozownią i stajniami (tzw. wielka stajnia) w pn.-wsch. części zespołu, małej stajni, domu zarządcy, spichlerza w pierzei pd.-wsch. zespołu, stodoły w pd.-zach. oraz reliktów zniszczonego budynku browaru z przybudówką, mieszczącą wagę towarową na dolnym dziedzicu. Ruina starego domu stangreta została rozebrana około 1950 r. Po 1945 r. w miejscu browaru zbudowano garaże (obecnie relikty ruin). Po 1945 r. ramach adaptacji do nowych form użytkowania (m.in. zmiana funkcji na szkołę o profilu rolniczym i weterynaryjnym), przeprowadzono szereg zmian w zespole. Budynek pałacu w latach 70-tych XX w. zaadaptowano na szkołę z daleko posuniętą modernizacją, której wynikiem było zniszczenie pierwotnej klatki schodowej oraz układu przestrzennego I i II piętra wraz z wystrojem i wyposażeniem. W 1983 r. do pałacu dobudowano szkolny kompleks sportowy – salę gimnastyczną, łączącą się z bryłą d. pałacu. Przebudowano również na warsztaty i mieszkania budynek małej stajni, rozebrano konstrukcję dachu i I piętro, budynek nakryto płaskim dachem. Przebudowo na bursę szkolną budynek domu zarządcy, zlikwidowano m. in. przejazd bramny na osi założenia. Zniszczeniu uległa część pd.- wsch. wielkiej stajni, rozebrano stodołę w pd.-zach części folwarku. Zespół po likwidacji szkoły na pocz. XXI w. pozostawał nieużytkowany, ulegając powolnej destrukcji i dewastacji. W drugiej dekadzie XXI w. przejęty został przez Karkonoski Park Narodowy.

FOT. FB WDKZ

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.