Rekordowe budżety na 2023 r. uchwalili radni karkonoskich kurortów. W Karpaczu tegoroczne dochody wyliczono na 52,6 mln zł (43,3 w 2022 r.), a w Szklarskiej Porębie na 67,6 mln zł (51,5 mln zł w minionym roku). Wydatki w Karpaczu wyniosą 63,8 mln zł. To oznacza spory, wynoszący ponad 11 mln zł, deficyt w mieście pod Śnieżką. Na inwestycje trafi tu ponad 35 proc. szacowanych dochodów. W Szklarskiej Porębie wydatki wyniosą tyle samo co dochody; udział inwestycji w dochodach to nieco ponad 25 proc.

Rekordowe kwoty w samorządowych budżetach w tym roku wcale nie skłaniają do optymizmu. Konstruowane są w sytuacji, gdy gdy zostały pozbawione niemałych dochodów, choćby w efekcie reformy PIT. Zamiast środków, którymi mogły dowolnie dysponować, dostają rekompensatę w formie uznaniowo przyznawanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy Programu Inwestycji Strategicznych.

Po stronie wydatków jest jeszcze gorzej. Szacowany na rok przyszły wzrost wydatków jest dramatyczny przez inflacje, wzrost płacy minimalnej, horrendalnie rosnące ceny energii, gazu oznaczają gigantyczny wzrost wydatków bieżących. Spiąć budżet w takich okolicznościach to duże wyzwanie. Tym trudniejsze, że rok 2023 jest rokiem przedwyborczym, a że samorządowa elekcja w 2024 odbędzie się zapewne wiosną, to właśnie tegorocze dokonania w gminach będą podstawą oceny samorządowców w czasie wyborów.

Karpacz i Szklarska Poręba (obie gminy, są porównywalne pod względem dochodów per capita, z przewagą Karpacza, gdzie dochód na mieszkańca to 11,7 tys. zł, w Szklarskiej Porębie wynosi 10,4 tys. zł) wybrały inne strategie wydawania pieniędzy. W Karpaczu to kolejny rok ze sporym deficytem. W 2023 r zwiększy on zadłużenie miasta o 11,2 mln zł (przed rokiem – 3,7 mln zł). W Szklarskiej Porębie to chyba pierwszy rok od bardzo dawna bez zadłużania miasta. Przed rokiem deficyt wyniósł 5,7 mln zł. Teraz budżet jest niemal idealnie zbilansowany; przyjęto, że będzie w nim nadwyżka w kwocie 19,8 tys. zł. Szklarska Poręba w tym roku, z tytułu zobowiązań, spłaci 2,4 mln zł. Karpacz ma do zapłacenia 4,3 mln zł.

Inwestycyjnie w obu gminach (choć to rok przedwyborczy ze wskazanymi wcześniej możliwymi konsekwencjami) nie zdecydowano się na „wodotryski”. W Karpaczu wydanych zostanie 19,4 mln zł, w Szklarskiej Porębie – prawie 18 mln zł. W obu miastach wydatki majątkowe zdominują jednorodne inwestycje, do których wyborcy wcale nie muszą podchodzić entuzjastycznie. W Karpaczu ponad połowa środków (10,1 mln zł) przeznaczona będzie na przebudowę urzędu miasta, w Szklarskiej – na remonty ulic (14 mln zł).

Wyborczo lepszych efektów spodziewać się jednak powinni samorządowcy ze Szklarskiej Poręby. Jeśli remonty pójdą zgodnie z planem to największych utrudnień w poruszaniu się po mieście można spodziewać się latem tego roku. To oznacza, że choć inwestycje zostaną zakończone najprawdopodobniej już po wyborach, mieszkańcy w czasie kampanii wyborczej widzieć już będą pozytywne efekty przedsięwzięć. Remont urzędu miasta w Karpaczu – choć bez wątpienia bardzo potrzebny – tak pozytywnych reakcji budzić nie musi, bo wyborcy zwykle dość krytycznie oceniają inwestycje, które urzędnicy przeprowadzają „u siebie”.

Główne inwestycje w Karpaczu

Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 10,1 mln zł

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz – 4,7 mln zł,

Przebudowę ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej – 450 tys. zł,

Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego – 100 tys. zł.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz – kanalizacja – 1 mln zł

Dotacja celową na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 2,6 mln zł.

Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu – 100 tys. zł

Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu celem utworzenia miejsca o nazwie „Kultura odpowiedzią na walkę ze współczesnymi nałogami” – 250 tys. zł

Główne inwestycje w Szklarskiej Porębie

Przebudowa ul Górnej oraz przebudowa mostu w ciągu ul. Stromej – 11,84 mln zł

Przebudowa ul 1 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienną – 1,93 mln zł

Przebudowa budynku na potrzeby miejskiej biblioteki (ul. Turystyczna) – 2,4 mln zł

Przebudowa kanalizacji w budynku spółki „Sport” – 310 tys. zł

Dotacja na wymianę kotłów – 100 tys. zł

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.