Samorządowiec wahał się, czy to zrobić, czego dawał wyraz w publicznych wypowiedziach kilka dni wcześniej. W rezultacie opinie większości konstytucjonalistów, Państwowej Komisji Wyborczej, fakt, że nie ma jeszcze podstaw prawnych do organizacji takich wyborów okazały się zbyt słabymi argumentami. Ostatecznie burmistrz podjął inną decyzję od zdecydowanej większości szefów samorządów.

 

Oto jej uzasadnienie:
„W związku z tym, że przepisy Konstytucji RP obowiązują bezpośrednio, a w szczególności art. 4 głosi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu oraz realizując wezwanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłane przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28.04.2020 roku, postanowiłem odpowiedzieć pozytywnie na wniosek Poczty Polskiej S.A. i przesłałem w dniu 28 kwietnia 2020 roku dane ze spisu wyborców, o które wnioskował Zarząd Poczty Polskiej S.A. w Warszawie.” 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.