Po raz trzeci Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej uzyskało certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Ministerstwa Zdrowia. Jak informuje placówka, to szczególne wyróżnienie, które potwierdza wysoką jakość leczenia oraz dowodzi, że szpital spełnia kryteria bezpieczeństwa, dysponuje profesjonalną kadrą medyczną i nowoczesnym sprzętem.

Jeleniogórska placówka tym samym znalazła się w prestiżowym gronie 177 akredytowanych szpitali w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku status ten posiada 13 szpitali. W ścisłym regionie, na obszarze byłego województwa jeleniogórskiego, certyfikat posiadają jedynie 2 placówki.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej systematycznie podejmuje działania na rzecz jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych, wykonuje prace modernizacyjne i z myślą o pacjentach realizuje inwestycje oraz wprowadza nowe udogodnienia. Przede wszystkim jednak jeleniogórski szpital otacza pacjentów jak najlepszą, bezpieczną i zgodną z najwyższymi standardami Ministerstwa Zdrowia, opieką medyczną. Potwierdzeniem tych działań jest przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – centralną jednostkę Ministerstwa Zdrowia – Certyfikat Akredytacyjny. Placówka otrzymała wyróżnienie w dniu 31 sierpnia 2022, które przyznawane jest na okres 3 lat.

Po raz trzeci Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ponownie potwierdziło, że jakość świadczonych w placówce usług medycznych i opieki nad pacjentami pozycjonuje się na wysokim poziomie. Spełniliśmy szereg, często restrykcyjnych, standardów Ministerstwa Zdrowia. Przyznany certyfikat akredytacyjny to dla naszego szpitala duże wyróżnienie, które przyjęliśmy z dumą i radością. To także motywacja do dalszej pracy na rzecz pacjentów – wskazuje Tadeusz Szczerbaty, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Akredytacja – niełatwy proces oceny i weryfikacji

Przystąpienie placówki do procesu certyfikacji wymaga dużego nakładu pracy i stanowi wyzwanie pod względem organizacyjnym funkcjonowania szpitala. Jeleniogórski szpital przez kilka miesięcy przygotowywał się do wizytacji niezależnej Komisji Akredytacyjnej oceniającej aż 221 standardów, które placówka musiała spełnić w 15 obszarach funkcjonowania lecznicy.

Wnikliwej analizie podlegały m.in. takie działania jak: ciągłość opieki nad pacjentem, prawa pacjenta, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowa, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej, zarządzanie szpitalem i zarządzanie zasobami ludzkimi, a także funkcjonowanie oddziałów i zakładów szpitalnych.

Z pewnością większość ludzi sądzi, że Certyfikat Akredytacyjny jest kolejnym dokumentem, do którego zdobycia szpital jest zobowiązany, jednak nic bardziej mylnego. Przystąpienie do procesu akredytacji jest dobrowolne, a ocena realizowana w jej ramach oparta jest na porównaniu stwierdzonej podczas wizytacji praktyki postępowania i stanu szpitala z przyjętymi wzorcami. Do otrzymania akredytacji niezbędne jest uzyskanie przez szpital co najmniej 75 % standardów.

Zdobycie tego wyróżnienia to zasługa całego personelu szpitala, który przez kilka miesięcy intensywnie przygotowywał się do oceny. Sukces szpitala budowany jest przez cały nasz zespół – podsumowuje Tadeusz Szczerbaty, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej uzyskało certyfikat akredytacyjny już po raz trzeci. Pierwsze wyróżnienie zostało przyznane placówce w 2014 roku, a kolejne w 2018 roku.

Wyróżnienie w skali kraju i województwa

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej obecnie znajduje się w gronie 177 placówek medycznych w Polsce, które posiadają Certyfikat Akredytacyjny. W województwie dolnośląskim dokumentem dysponuje 13 szpitali. Z kolei w ścisłym regionie, na obszarze byłego województwa jeleniogórskiego, certyfikat posiadają jedynie 2 placówki – WCSKJ i Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze. W całym kraju funkcjonuje aż 898 stacjonarnych szpitali ogólnych (dane GUS z 2020 roku), jednak tylko nieliczne z nich otrzymują to prestiżowe wyróżnienie.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.