Michał Lisowicz z trzeciej klasy technikum budowlanego z jeleniogórskiego „Mechanika” właśnie uzyskał stypendium Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. Z kolei Adrian Szeląg, też trzecioklasista z tej właśnie placówki, uczeń technikum mechatronicznego otrzymał propozycję pracy w niemieckiej firmie Electric Mobility Concepti GmbH Elektroroller Sharing w Berlinie, w której odbywał staż w ramach programu Erasmus+.

Na liście laureatów na rok szkolny 2021/2022 Michał Lisowicz znalazł się w gronie trzynastu nagrodzonych uczniów z całej Polski. Jest bardzo rzetelnym uczniem, co potwierdzają wszyscy uczący go nauczyciele. Niezwykle ambitny – bierze udział we wszystkich proponowanych mu aktywnościach, niejednokrotnie osiągając w nich największe sukcesy. W klasie pierwszej uzyskał średnią ocen 6.0 oraz stuprocentową frekwencję. W klasie drugiej, było to 5.84 i teraz w trzeciej klasie nadal utrzymuje ten wysoki poziom. Nauczyciele przedmiotów zawodowych twierdzą, że ma on duży potencjał jeżeli chodzi o udział w olimpiadach zawodowych. Regularnie reprezentuje ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze w zawodach sportowych, chętne angażuje się także w program unijny Erasmus+. W bieżącym roku szkolnym uczestniczył w stażu zawodowym „Mobilni zawodowo” w Berlinie i wyjeździe w ramach projektu „Edukacja Przez Technologię” do Turcji.

Adrian Szeląg (na zdjęciu) został oceniony celująco przez stronę niemiecką w związku z realizacją mobilności zawodowych w programie Erasmus+, w którym od lat czynnie uczestniczy jeleniogórski „Mechanik”. Firma z Berlina wystawiła mu referencje, w których wyraziła zachwyt poziomem wyedukowania ucznia i jego kompetencjami praktycznymi. Zwrócono uwagę m.in. na charyzmę ucznia, entuzjazm, wytrwałość i zaangażowanie w wykonywane prace. Przedstawiciele firmy podkreślili również, że Adrian należy do osób niezwykle innowacyjnych, proponujących ciekawe rozwiązania problemów związanych z automatyką i nowoczesnymi technologiami. Pochwalono go za decyzyjność, odpowiedzialność, komunikatywność i kreatywność. Przedstawiciele firmy, widząc motywację ucznia, jego komunikatywność i chęć rozwoju zaproponowali mu (już podczas pobytu w Berlinie) pracę właśnie w Berlinie, albo w siedzibie filii firmy mieszczącej się we Wrocławiu. Jest to duże wyróżnienie zarówno dla ucznia, jak i szkoły, do której uczęszcza.

1 Komentarz

  1. Chylę czoła tak nietuzinkowanemu, i do tego młodemu, człowiekowi. Na pewno brak czasu na rozrywkę będzie procentował kształtowaniem młodego talentu.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.