W ciągu dwóch miesięcy w regionie zarejestrowało się blisko 7 tys. bezrobotnych (w analogicznym okresie poprzedniego roku zrobiło to 5 tys. osób), a od początku roku liczba ofert pracy zmalała z 15 tys. do nieco ponad 6 tys. Choćby tylko te dwa wskaźniki jasno pokazują, że dolnośląskie firmy, ich szefowie i pracownicy mają kłopoty.

– Dlatego konieczne jest wsparcie, które pozwoli zmniejszyć obciążenia finansowe dla firm i sprawi, że pracodawcy nie będą zwalniać ludzi. Stąd pomysł na utworzenie wartego miliard złotych Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego, w skład którego wchodzą między innymi środki z funduszy unijnych – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Już widzimy, że ta realna forma pomocy cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ przez niespełna dwa miesiące prawie 15 tys. dolnośląskich firm złożyło wnioski na łączną kwotę ponad 205 mln zł – podkreśla marszałek.

Pomoc adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ale także na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników mogą liczyć również organizacje pozarządowe. Co ważne pomoc dostępna jest aż do końca grudnia 2020 r. w każdym z dwudziestu sześciu powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku.
Warunek? O wsparcie może się starać podmiot, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w wyniku epidemii COVID- 19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych miesięcy roku poprzedniego.
– To oznacza, że o unijne wsparcie przedsiębiorcy mogą się starać nie tylko w tych miesiącach, w których były największe problemy i zamrożenie gospodarki, ale również później, gdy nadal będą odczuwać negatywne skutki epidemii w prowadzeniu działalności gospodarczej – wyjaśnia Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Więcej informacji: www.dolnoslaskipakiet.pl oraz na stronie najbliższego powiatowego urzędu pracy.

Jak duża pomoc?

Wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów. I tak:
– w przypadku podmiotów zatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów pomiędzy 30-80 proc. – dofinansowanie zostanie określone jako iloczyn liczby pracowników i 50-90 proc. wysokości wynagrodzeń poszczególnych osób objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 50-90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia na każdego pracownika,
– w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w zależności od spadku obrotów o co najmniej 30-80 proc., dofinansowanie wyniesie 50-90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.