Miasto bierze się za remont kolejnych ulic w Cieplicach. Właśnie ogłoszono przetarg.

– Właśnie ogłosiliśmy przetarg na modernizację ulic Juszczaka i Zamoyskiego – informuje Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni obramowanej krawężnikiem najazdowym wraz ze ściekiem z kostki betonowej;

b) budowę chodnika wraz z wykonaniem oznakowania z żółtych płytek ostrzegawczych w celu zasygnalizowania strefy decyzji (dla osób niewidomych/niedowidzących);

c) dostosowanie istniejących zjazdów do nowej geometrii i niwelety ulicy;

d) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi, w tym wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej – dla potrzeb odwodnienia nawierzchni ul. Juszczaka i Zamoyskiego;

e) wykonanie przepięć przyłączy sanitarnych;

f) budowę linii kablowej i montaż dekoracyjnych słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED –nawiązujących do istniejących słupów oświetlenia ulicznego;

g) wprowadzenie nowej organizacji ruchu dla uczestników ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;

Zamówienie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin otwarcia ofert – w dniu 23.08.2023 r. o godz. 10:15.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.