Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje o zasadach, które przed Wszystkimi Świętymi obowiązywać będą na jeleniogórskich cmentarzach.

MPGK administruje czterema cmentarzami – dwoma przy ul. Sudeckiej, przy ul Romera i przy ul. Krośnieńskiej. Od 25.10.2021r. do 06.11.2021r., z powodów logistycznych, na tych cmentarzach obowiązywać będzie całkowity zakaz wjazdu na ich teren pojazdów innych niż uprzywilejowane. W tym szczególnym czasie upoważnione do tego zostaną wyłącznie samochody: służb komunalnych związane z administracją i nadzorem cmentarzy, porządkowe i zbierające odpady, pojazdy firm świadczących usługi cmentarne, a także pojazdy: policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Wszystkie osoby odwiedzające groby, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o nietarasowanie dróg cmentarnych i ścieżek.

– W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych oraz trwającymi pracami porządkowymi przy grobach, zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób opiekujących się grobami, aby na cmentarzach zastosowali się do ogólnie przyjętych zasad segregacji odpadów w następujący sposób: Wszelkie rośliny, trawy, czy żywe kwiaty bez ozdób będziemy składać do pojemników opisanych „odpady bio”. Szklane znicze, folie, plastik, czy tworzywa sztuczne (np. wieńce), po zgnieceniu, wyrzucimy do pojemnika z opisem „zmieszane odpady” – przekazuje administrator nekropolii.

Od najbliższego poniedziałku do czwartku 31 października osoby opiekujące się grobami mogą nieodpłatnie pobierac worki. Od godz. 9.00 do godz. 17.00 będzie można to uczynić przy głównym wejście na stary cmentarz przy ul. Sudeckiej oraz na portierni przy ul. Mickiewicza 31, w pomieszczeniach socjalnych na nowym cmentarzu przy ul.Sudeckiej, a także w pomieszczeniach socjalnych na cmentarzu przy ul. Krośnieńskiej.

MPGK prosi także osoby odwiedzające nekropolie o zachowanie czystości i porządku podczas pielęgnacji grobów, poprzez niepozostawianie odpadów obok pojemników, tylko wrzucanie ich do kontenerów do tego przeznaczonych.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.