400 km dróg szybkiego ruchu i siedem obwodnic to najważniejsze plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Dolnym Śląsku w najbliższych latach. W regionie jeleniogórskim i bezpośrednim sąsiedztwie kontynuowana będzie przebudowa drogi A18, szykuje się gruntowana modernizacja autostrady A4, zbudowana ma zostać droga S5 z Sobótki do Bolkowa; powstanie także obwodnica Kaczorowa.

Poza naszym regionem najważniejsze inwestycje to, budowa drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka oraz sześć obwodnic: Głogowa, Legnicy, Międzyborza, Milicza, Oławy i Złotego Stoku.

Jak wyglądają plany realizacyjne inwestycji w naszym regionie?

Autostrada A4 od Krzyżowej do Wrocławia i droga ekspresowa S5 od Sobótki do Bolkowa 

21 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę  na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km.  Od stycznia do końca lutego 2022 r. prowadziliśmy I turę spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, na których zostały zaprezentowane wstępne korytarze przebiegu A4 i S5. Spotkania zostały zorganizowane dla 21 gmin, przez które przechodzą projektowane warianty tras. Obecnie trwają prace nad STEŚ, wykonana została roczna inwentaryzacja przyrodnicza oraz badania terenowe w celu wstępnego rozpoznania warunków gruntowych.  W listopadzie 2022 r. odbyła się II tura spotkań informacyjnych dla mieszkańców, podczas których przedstawione zostały efekty społecznych głosów zebranych w pierwszej części spotkań.   

Umowę na opracowanie dokumentacji dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy podpisaliśmy 28 czerwca 2021 r.  Autostrada A4 na  odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w  istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz  pas awaryjny. Miejscami będzie to  budowa nowej jezdni równolegle do  jezdni istniejącej, a  miejscami rozbudowa jezdni istniejących. W marcu br. odbyły się spotkania informacyjne ze społeczeństwem w sześciu gminach, przez które przebiegają projektowane warianty tras. Druga tura spotkań odbyła się w miesiącu grudniu. Obecnie opracowywany jest STEŚ, w miesiącu wrześniu zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza w terenie. Przygotowywana jest Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Autostrada A18

Umowa na prace projektowe dla odcinka Krzyżowa – Golnice została podpisana 9 października 2019 r. To ostatni, niespełna czterokilometrowy fragment A18, pomiędzy Olszyną i Krzyżową, który tak jak pozostałe, zostanie dostosowany do obowiązujących obecnie parametrów technicznych i dostosowany do standardów autostrady płatnej, a co za tym idzie poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po obu stronach autostrady zostaną wybudowane pasy awaryjne o szerokości 3 m. Wykonawca opracowuje projekt techniczny oraz projekty wykonawcze, a także przygotowuje dokumentacje przetargową. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID. Obecnie trwa budowa całej A18 na odcinku Olszyna – Golnice.

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu, wykonawca – Databout (dawniej WYG International) – opracowuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzupełnieniem materiałów projektowych będzie projekt wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa.   

Od 30 listopada do 11 grudnia 2020 r. zostały przeprowadzone spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Od 24 sierpnia do 6 września br. odbyły się spotkania uzupełniające, które były wynikiem opracowania nowego wariantu przebiegu obwodnicy. Nowy wariant powstał jako odpowiedź na uwagi, które były przekazywane w I turze spotkań. W listopadzie br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), a w I kwartale 2023 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W II kwartale 2023 r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie DŚU.   Obecnie trwają prace nad opracowaniem STEŚ które zostanie prezentowane na posiedzeniu KOPI.

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków – Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem na S3 w Bolkowie.  

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.