– Regionalna gospodarka mocno odczuła kryzys wywołany epidemią. Jako samorząd włożyliśmy wiele siły, ale także potężne sumy pieniędzy, zarówno we wsparcie ochrony zdrowia, jak i dolnośląskich przedsiębiorców. Przed nami rok, w którym planujemy, tak jak dotychczas, mocno inwestować w rozwój regionalny. Zachowując dużą dynamikę rozwoju chcemy ponownie rozpędzić dolnośląską gospodarkę – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.
W przyszłym roku Dolny Śląsk planuje wyższe o 39 mln zł wydatki ogółem w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2020. O 38 mln zł wzrosną także tzw. wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne i kolejny rok z rzędu nasz region nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”.
O 35 mln zł zmniejszą się także dochody województwa. Wynika to m.in. z kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dużą część budżetu regionu stanowią zawsze wpływy z tytułu podatku CIT. Z uwagi na pandemię w przyszłym roku będą one niższe o ponad 25 mln zł. W porównaniu do tego roku wzrośnie natomiast wpływ z subwencji ogólnej, czyli wsparcia dla Dolnego Śląska z budżetu państwa. Nasz region otrzyma z tego tytułu przeszło 37 mln złotych więcej niż w tym roku.
Transport
Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 723 mln złotych. To o blisko 52 mln więcej niż w roku 2020. Przebudowa oraz remonty dróg i mostów pochłoną około 378 milionów złotych, a na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 153,4 miliony złotych. W dalszym ciągu rozwijana będzie również oferta kolejowa w naszym regionie. Stanie się tak za sprawą dokonanych zakupów taborowych regionalnego przewoźnika oraz przejmowania kolejnych nieczynnych linii kolejowych od PKP SA.
Ochrona zdrowia
Na ochronę zdrowia w 2021 roku przeznaczone zostanie ponad 71,1 milionów złotych. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem założycielskim jest samorząd województwa dolnośląskiego. Przeszło 53 mln złotych trafi na działalność leczniczą zakładów opieki zdrowotnej. Wśród innych istotnych działań znalazły się: połączenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Obwodu Lecznictwa Kolejowego – 4 mln 630 tys. zł oraz zakup systemu neuronawigacji dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej – 1,8 mln zł. 3,6 mln złotych przeznaczono na profilaktykę zdrowotną
Edukacja i nauka oraz sprawy społeczne
Na edukację, naukę i integrację społeczną zaplanowano niemal 147,6 milionów złotych. Realizując cele wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, takie jak poprawa efektywności kształcenia oraz rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej, w dziedzinie Edukacja i Nauka Samorząd Województwa Dolnośląskiego finansuje działalność 18 jednostek oświatowych, które w roku szkolnym 2020/2021 zapewnią kształcenie oraz sprawują opiekę nad 3 015 słuchaczami, uczniami i wychowankami. W 2021 roku trafi na ten cel 64 mln 979 tys. zł.
Sport i turystyka
Na sport przeznaczonych zostanie około 21,8 milionów złotych. Dwie największe inwestycje to powstające już na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskie Centrum Sportu, a także budowa we Wrocławiu hali lekkoatletycznej. Hala powstanie przy współpracy z Ministerstwem Sportu oraz samorządem Wrocławia.
W przyszłym roku będą w dalszym ciągu realizowane dotychczasowe programy wsparcia m.in. Poprawa bazy sportowej i Dolnośląski Delfinek. Ponadto wystartuje zupełnie nowy program Sport – lubię to!, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży potrzeby systematycznej aktywności ruchowej oraz popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i rekreacyjnego. W dalszym ciągu wspierany będzie rozwój infrastruktury do uprawiania sportu – 9 mln złotych z budżetu na 2021 rok pozwoli na budowę wspomnianej Hali Lekkoatletycznej we Wrocławiu.
Kultura
Wydatki na kulturę w regionie przekroczą 92,3 milionów złotych. Większość tej kwoty, bo aż 86,4 mln złotych, zostanie przeznaczone dla 17 instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem. Ponadto blisko 3 mln złotych stanowić będzie wkład własny do remontu Panoramy Racławickiej, a kolejne 900 tysięcy – wkład do remontu sceny w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.
Rozwój Regionalny
Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 94 miliony złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarzadzanie rozwojem regionalnym. Mowa o tworzeniu niezbędnych analiz, na podstawie których programowane będzie wsparcie finansowe Dolnego Śląska w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Rolnictwo i ochrona środowiska
Na ten cel trafi w sumie 53,3 milionów złotych. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych pochłonie 30 mln zł. Dotacje na bieżące utrzymanie melioracji wodnych jednostek samorządu terytorialnego sięgną 1,5 mln zł. Taką samą kwotę przeznaczono na Odnowę dolnośląskich wsi.
Co dla regionu?
Oczywiście mieszkańców regionu jeleniogórskiego najbardziej interesują przedsięwzięcia finansowane z budżetu województwa i realizowane na tym terenie. W przyszłorocznym budżecie nie ma tak spektakularnych przedsięwzięć, jak w poprzednich latach (choćby narciarskie centrum na Polanie Jakuszyckiej), ale robić się będzie sporo. Poniżej lista najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w regionie, finansowanych z budżetu wojewódzkiego. Trzeba przy tym pamiętać, że nie wyczerpują one zadań realizowanych dzięki tym środkom. Z puli zbiorczej finansowane np. będą remonty zabytków w regionie.

Przebudowa drogi krajowej nr 3 na potrzeby obsługi komunikacyjnej Ośrodka narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Jakuszycach: 6 mln zł
Sporządzenie rekomendacji dla planowania rozwoju w górskim obszarze funkcjonalnym Polany Jakuszyckiej: 868 tys. zł
Budowa obejścia Mysłakowic i Kostrzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock – Kowary: 496 tys. zł
Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi 366: 20,3 mln zł
Dokumentacja dla przebudowy drogi Lwówek Śląski – Pasiecznik (dokumentacja): 423 tys. zł
Przebudowa mostu nad Jedlicą w Kostrzycy (DW 367): 1,4 mln zł
Przebudowa mostu w Platerówce (DW 358): 5,1 mln zł
Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca: 400 tys. zł
Zakup systemu neuronawigacji wraz z systemami medycznymi dla WCSKJ: 1,8 mln zł
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Gryfów – Mirsk – Świeradów: 2 mln. zł
Modernizacja drogi Pieńsk – Strzelno (DW 353): 2 mln zł
Program Infrastruktury Drogowej w części powierzonej do realizacji samorządom: Bolesławiec (miasto) – 587 tys. zł, gmina Mirsk – 430 tys., gmina Mysłakowice – 708 tys., gmina Podgórzyn – 500 tys., gmina Pieńsk – 198 tys., gmina Węgliniec – 60 tys., gmina Zgorzelec – 100 tys.
Budowa pływalni Delfinek w Gromadce: 1,25 mln zł

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.