Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rodzice wykupują ubezpieczenie szkolne dla swoich pociech. Co obejmuje taka polisa i czy opłacenie składki w placówce oświatowej jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie szkolne NNW

Ubezpieczenie szkolne od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży to ochrona dla ucznia nie tylko podczas nauki. Polisa działa zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Dodatkowo ważna jest nie tylko w okresie roku szkolnego, ale także podczas ferii zimowych, przerw świątecznych czy wakacji. Zawierana jest zwykle na okres 12 miesięcy. Rodzice proszeni są o uiszczenie składki w szkole zazwyczaj na pierwszym zebraniu. Warto pamiętać, że nie jest to jednak obowiązkowe. Każdy opiekun może zrezygnować z ubezpieczenia grupowego proponowanego przez placówkę szkolną i zdecydować się na znalezienie odpowiedniej oferty samemu.

Co obejmuje?

Taka polisa to zabezpieczenie zdrowia i życia dziecka. Zapewnia wypłacenie świadczeń w razie śmierci, wypadku, urazów, złamań czy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Podstawowe pakiety nie obejmują zazwyczaj pokrycia leczenia chorób, np. nowotworów. Podejmując decyzję o wyborze odpowiedniej oferty należy więc szczegółowo przeanalizować jej zakres i warunki. Przede wszystkim sprawdzić czy i jakie odszkodowanie towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci środki w razie pobytu dziecka w szpitalu. Z reguły pieniądze przyznawane są dopiero po 3. dniu w placówce medycznej. W wariantach rozszerzonych ubezpieczeń NNW można za to znaleźć dodatkowe opcje np. zwrot kosztów w przypadku przechodzenia antybiotykoterapii, a nawet ubezpieczenie przed hejtem w sieci, obejmujące pomoc prawnika czy specjalisty IT.

Jak uzyskać odszkodowanie?

O odszkodowanie z polisy (zarówno tej wykupionej w szkole, jak i wybranej przez nas samych) zgłosić się należy bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej, z którą zawarta została umowa. Formularz szkody w niektórych przypadkach można wypełnić przez internet, natomiast są także przypadki, w których ubezpieczyciele wymagają złożenia takich dokumentów w oddziale bądź wysłania pocztą. W formularzu należy zawrzeć wszystkie informacje na temat zdarzenia, tj.:

  • datę, okoliczności i przebieg zdarzenia,
  • dane osoby zgłaszającej,
  • numer polisy,
  • dane poszkodowanego,
  • informacje na temat następstw wypadku i przebiegu leczenia.

News4Media, fot.: iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.