Kończy się X kadencja Senatu RP i IX kadencja Sejmu RP. To dobry moment, żeby sprawdzić, czego dorobili się nasi reprezentanci przez cztery lata zasiadanie w ustawodawczych organach kraju. Nasz drugi,regionalny reprezentant – Rafał Ślusarz

Majątek senatora Ślusarza w ciągu trzech lat (bo takiego okresu dotyczą oświadczenia majątkowe) wzrósł o 100 tys zł. W przeciwieństwie do senatora Mroza, który nie ma żadnej nieruchomości, Rafał Ślusarz ma ich sporo. I, również w przeciwieństwie, nie zainwestował w żadne papiery wartościowe .

Gryfowski parlamentarzysta reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość w senacie zasiada drugą kadencję z rzędu, a trzecią w ogóle (był senatorem VI kadencji). Pochodzi z Lublina, ma 61 lat. W swoim biogramie uznał za stosowne ujawnić, że „jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie. W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, a także Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1992 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych, a w 1995 r. – specjalizację I stopnia z psychiatrii. Od 1987 nieprzerwanie pracuje w szpitalu w Gryfowie Śląskim kolejno jako stażysta, asystent, zastępca ordynatora i lekarz naczelny. Pracował jako lekarz orzecznik i biegły sądowy. W 2002 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (obecnie Powiatowe Centrum Zdrowia) w Lwówku Śląskim. Od do 1994 do 1998 r. był radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski i delegatem do Sejmiku Województwa Jeleniogórskiego. W latach 1998-2005 i 2010-15 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Lwóweckiego, której przewodniczył od 1998 do 2002 r. Jest autorem publikacji na tematy społeczne i etyczne, pomysłodawcą i fundatorem konkursu dla młodzieży licealnej „Polskie prawa do Śląska”. Był założycielem NSZZ „Solidarność” w szpitalu w Gryfowie Śląskim.

W Senacie X kadencji jest – wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Środowiska.

W latach 1996-2001 był członkiem Unii Polityki Realnej.

Senator Rafał Ślusarz na początku kadencji dysponował oszczędnościami w wysokości 180 tys. zł. Innych walut nie posiadał.

Senator miał kilka nieruchomości (wszystkie są współwłasnością małżeńską). Wartość domu o powierzchni 158 metrów wycenił na 240 tys zł; mieszkania o pow. 44 m – na 220 tys zł i mieszkania o powierzchni 63 m – na 300 tys zł. Miał też dwie działki o łącznej wartości 85 tys. zł. Do tego dwa auta, oba z 2010 r.: Ford Galaxy (37 tys. zł) i VW Golf (25 tys. zł).

Deklarowane wówczas dochody, to senackie wynagrodzenie i dieta – 88,75 tys. zł oraz dochód z osobistej działalności – 9,25 tys zł

Po czterech latach zasiadania w senacie majątek Krzysztofa Mroza wzrósł – w porównaniu z kolegami z parlamentarnych ław – nieznacznie. Zgromadzone środki pieniężne wzrosły do 280 tys. zł Nic nie zmieniło się w zasobach walut – tak, jak na początku kadencji senator ich nie posada.

Bez zmian w nieruchomościach senatora – nic nie kupił, nic nie sprzedał. Wzrosła jednak ich wartość – domu o 140 tys., mieszkań o 20 i 50 tys. zł. Wartość działek bez zmian.

Senator odmłodził swoją flotę samochodową. Teraz ma Forda S-Maksa z 2016 r. (65 tys. zł) i golfa z 2017 r. (65 tys. zł). Bez zmian w kwestii zobowiązań – tych brak.

Dość wyraźnie wzrosło uposażenie senatora. Dieta i wynagr0dzenie senatorskie to teraz prawie 220 tys. zł. Do tego przychody z działalności osobistej – 36,1 tys. zł.

Fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.