– Świetna sprawa – ocenił mieszkaniec przechadzający się po parku z psem, przy tabliczce z prezentacją pomysłu. Uważa tak najwyraźniej więcej osób, bo zainteresowanie ideą sadzenia drzew w wytycznym miejscu parku na Wzgórzu Kościuszki okazało się naprawdę spore. Przypomnijmy, iż został wyznaczony teren, na którym jeleniogórzanie mogą sadzić (choć nie osobiście) drzewa z powodu szczególnego wydarzenia w swoim życiu – ślubu, urodzenia dziecka, czy innej pięknej okoliczności. Teren jest przewidziany dla gatunku drzewa „czereśnia ptasia”. Wstępnie przygotowano 120 sadzonek, a po kilkunastu dniach zgłosiło się 68 osób. Wykonano już fizycznie 47 nasadzeń. „Właściciele drzew” będą zapewne dbali o to, żeby ich drzewo rosło bez problemów, więc można się spodziewać, że nawet w okresach zapowiadanej suszy tym drzewom nie grozi uschnięcie.

Jak posadzić swoje drzewko? Oprócz zlecenia posadzenia drzewa, należy podać z jakiej okazji ma zostać wykonane nasadzenie. Poza danymi do kontaktu (e-mail oraz ewentualnie numer telefonu), nie potrzeba podawać żadnych innych informacji.
Takie zgłoszenie jest rejestrowane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra w specjalnym tabelarycznym rejestrze. Drzewo otrzymuje w ten sposób kolejny numer. Rejestr prowadzony będzie tylko w celu identyfikacji drzew w przyszłości i nie będzie udostępniany osobom trzecim.
Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska przekazuje do MPGK zlecenie posadzenia drzewa o określonym, kolejnym numerze, a następnie MPGK dokonuje posadzenia drzewa na polanie, oznaczając sadzonkę w terenie przyznanym jej numerem. Na końcu mieszkaniec otrzymuje na wskazany przez niego e-mail krótką informację, kiedy zostało posadzone drzewo, jakiego gatunku oraz jakim jest oznaczone numerem. Umożliwi to mieszkańcom sprawdzenie w terenie zgłoszonych przez nich, wykonanych nasadzeń.
Z uwagi na to, że akcja ma charakter pilotażowy, a do posadzenia przygotowano wstępnie 120 sztuk sadzonek drzew, jeden zgłaszający może zlecić posadzenie jednej sztuki drzewa.
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Marek Lis

694 792 203

Zgłoś za pomocą formularza.