Państwa mają obowiązek uznania związków jednopłciowych – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Czy to zmieni polskie prawo i sytuację osób LGBT+ w Polsce?

Trybunał stwierdził także – jak poinformowało Oko.press – że to na państwach spoczywa obowiązek zapewnienia parom tej samej płci uznania i ochrony prawnej.

Wielka Izba Trybunału Praw Człowieka ogłosiła swój wyrok we wtorek 17 stycznia. Dotyczył on sprawy pod nazwą „Fedotova i inni przeciwko Rosji”.

Stosunkiem głosów 14 do 3 Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła odmowy przez władze rosyjskie zapewnienia skarżącym jako parom tej samej płci uznania i ochrony prawnej.

To – jak czytamy w Oko.press – przełomowy wyrok, bo „po raz pierwszy Trybunał przyznał, że państwa mają pozytywny obowiązek wprowadzenia takiej legislacji”.

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu argumentuje, że w krajach UE widać wyraźną tendencję, żeby przyznawać więcej praw osobom LGBT+. 

Sprawy z Polski czekają na orzeczenie Trybunału

W Trybunale czekają kolejne podobne sprawy z innych krajów, w tym z Polski. Po tym, co się stało 17 stycznia, można założyć, że po wyznaczeniu takiego standardu, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzeknie w nich tak samo.

Nie oznacza to jednak automatycznej zmiany prawa w Polsce. Bo ani Trybunał, ani Rada Europy nie mają skutecznych narzędzi egzekwowania naruszeń prawa.

Przypomnijmy, że Polska od dawna nie wykonuje wyroków dotyczących aborcji. W ostatnich latach, już pod rządami PiS, dołączyły do tych spraw m.in. wyroki dotyczące sądownictwa.

Ścieżka została jednak przetarta, a wyrok upubliczniony. Praw osób LGBT+ nie da się już zamieść pod dywan. Przynajmniej do czasu, dopóki jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.