Zdobywacę Wytrycha 2020 poznamy podczas uroczystości wręczenia Srebrnych Kluczyków – dorocznych nagród Nowin Jeleniogórskich, którą planujemy zorganizować na przełomie września i października. Ponieważ na możliwości zorganizoawania tegorocznej Gali Srebrnych Kluczyków istotny wpływ ma trwający stan epidemii i związane z nim przepisy sanitarne, o dokładnym terminie wydarzenia poinformujemy w późniejszym terminie. Już dziś zachecamy jednak do typowania swoich ulubiopnych artystów, postaci niezwykle wartościowych dla naszego regionu i głosowania na nich.

Szczególną nagrodę – Wytrych do Serc Publiczności 2020 – przyznają Państwo, czyli Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich, głosując w plebiscycie na najpopularniejszego artystę regionu. O tym, kto otrzyma Wytrych 2020 decyduje wyłącznie liczba puntów zobytych w głosowaniu.

Na wszystkich zgłoszonych kandydatów głosować można na dwa sposoby: na oryginalnych kuponach, które zamieszczamy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich oraz SMS-ami. Każdy głos oddany za pomocą kuponu wyciętego z egzemplarza Nowin Jeleniogórskich oznacza 2 punkty, a głos oddany SMS-em – 1 punkt.

Aby zagłosować elektronicznie, należy wysłać SMS na numer 7148. W treści wpisać: wytrych oraz numer przypisany kandydatowi. Uwaga! Między słowem „wytrych” i numerem kandydata wpisać należy kropkę lub wstawić spację. Przykładowy SMS to wytrych.X lub wytrych X (w miejsce X należy wpisać cyfrę), np. wytrych.44 lub wytrych 44 (wielkość liter nie ma znaczenia). Koszt wysłania jednego sms-a to 1,23 zł (z VAT).

Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 21 września 2020 r do godz. 12.00. można oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona zostanie piątka finalistów nominowanych do nagrody. W drugim etapie plebiscytu, który rozpocznie się po zamknięciu pierwszej części głosowania, będzie można głosować już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobędą najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostaną do nagrody. Wytrych 2020 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w głosowaniu publiczności. Liczy się łączna ilość punktów zdobytych w obu etapach głosowania.

O drugim etapie głosowania informować będziemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich oraz na portalu www.nj24.pl

Więcej na ten temat w publikacjach, do których odnośniki znajduja się poniżej

Kandydaci do Wytrycha 2020

Oto aktualna lista kandydatów, na których głosować można w tegorocznym plebiscycie NJ na najpopularniejszego artystę regionu:

Małgorzata Osiej-Gadzina – aktorka Teatru im. C. K. Norwida
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.1

Marek Napiórkowski – muzyk
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.2

Jarosław Szczyżowski – twórca Teatru Ucieczkowego
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.3

Dariusz Miliński – malarz
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.4

Dominika Łukasiewicz – muzyk
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.5

Łukasz Duda – twórca Teatru Odnalezionego
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.6

Robert Mania – aktor Teatru im. C. K. Norwida
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.7

Przemysław Semczuk – literat
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.8

Zuzanna Łuczak – aktorka Zdrojowego Teatru Animacji
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.9

Krzysztof Rogacewicz – aktor Teatru Maska, twórca Teatru Verbum
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.10

Zbigniew Gałucki – fotograf
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.11

Piotr Machłajewski – kurator wystaw komiksu
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.12

Szymon Wrzesiński – literat
SMS na numer 7148 o treści: wytrych.13

Uwaga! Oddanie głosu poprzez wypełnienie kuponu i dostarczenie go do siedziby organizatora lub wysłanie wiadomości SMS oznacza przyjęcie regulaminu głosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji plebiscytu.   

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.