Szykujemy się więc do przyznania Srebrnych Kluczyków 2020, czyli dorocznych Nagród Kulturalnych Nowin Jeleniogórskich. I w związku z tym ogłaszamy tegoroczną edycję plebiscytu na najpopularniejszego artystę naszego regionu, którego nagrodzimy Wytrychem do Serc Publiczności. Zdobywcę trofeum poznamy podczas uroczystości wręczenia Srebrnych Kluczyków, którą planujemy zorganizować na początku nowego sezonu artystycznego, czyli przełomie września i października. Ponieważ na możliwości zorganizowania tegorocznej Gali Srebrnych Kluczyków istotny wpływ ma trwający stan epidemii i związane z nim przepisy sanitarne, o dokładnym terminie wydarzenia poinformujemy w późniejszym terminie. Już dziś zachęcamy jednak do typowania swoich ulubionych artystów, postaci niezwykle wartościowych dla naszego regionu i głosowania na nich.

O tym, kto otrzyma Srebrne Kluczyki 2020, zdecyduje Kapituła nagrody. Kapituła przyzna Srebrne Kluczyki za dokonania sezonu artystycznego 2019/2020 w następujących kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę bierzemy wszystkie premiery od września 2019 do końca sierpnia 2020 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu. Specjalną Nagrodę – Złoty Kluczyk 2020 – przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługującą na wyróżnienie szczególne. Szczególną nagrodę publiczności – Wytrych do Serc Publiczności 2020 – przyznają Państwo, czyli Czytelnicy NJ, głosując w plebiscycie na najpopularniejszego artystę regionu.

Do 4 września 2020 r. zgłaszać można artystów związanych z regionem jeleniogórskim, którzy, Państwa zdaniem, zasługują na uhonorowanie Wytrychem NJ. Można podawać kandydatury twórców wszelkich dziedzin sztuki. Zgłoszenie należy uzasadnić, podpisać imieniem i nazwiskiem, a następnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org , bądź pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do siedziby fundacji.

Na wszystkich zgłoszonych kandydatów głosować będzie można na dwa sposobu: na oryginalnych kuponach, które zamieszczać będziemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich oraz SMS-ami. Każdy głos oddany za pomocą kuponu wyciętego z egzemplarza Nowin Jeleniogórskich oznaczać będzie 2 punkty, a głos oddany SMS-em – 1 punkt. O tym, w jaki sposób będzie można głosować poprzez specjalną bramkę smsową, poinformujemy w Nowin Jeleniogórskich oraz na naszym portalu internetowym www.nj24.pl , po uruchomieniu głosowania elektronicznego. Pierwszym etapem plebiscytu, który właśnie rozpoczęliśmy, jest zgłaszanie kandydatów.

Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 21 września 2020 r do godz. 12.00. można będzie oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona zostanie piątka finalistów nominowanych do nagrody. W drugim etapie plebiscytu, który rozpocznie się po zamknięciu pierwszej części głosowania, będzie można głosować już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobędą najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostaną do nagrody. Wytrych 2020 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w głosowaniu publiczności. Liczy się łączna ilość punktów zdobytych w obu etapach głosowania.

Uwaga! Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich mają też możliwość zgłoszenia kandydatur do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka 2020. Jeśli widzicie Państwo kogoś, kto zasługuje na takie wyróżnienie, prosimy nas o tym powiadomić! Podpisane zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko kandydata wraz z uzasadnieniem, można wysyłać pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną na podane wyżej adresy Fundacji Nowin Jeleniogórskich. Kandydatury zgłaszać mogą osoby prywatne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury zostaną przedstawione Kapitule Srebrnych Kluczyków, która decydować będzie o przyznaniu nagród. Na zgłoszenia kandydatów do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka czekamy do 15 września, do godz. 16.00. Zapraszamy do współdecydowania o tym, kto otrzyma tegoroczne nagrody kulturalne NJ! O wydarzeniach, które uświetnić mają Galę Srebrnych Kluczyków, informować będziemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich, w których przedstawiać będziemy także kandydatów do nagrody publiczności, czyli Wytrycha 2020 oraz na naszym portalu internetowym www.nj24.pl .  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.