Do 26 września do godz. 24.00 trwa pierwszy etap tegorocznego plebiscytu na najpopularniejszego artystę regionu, którego stawką jest Wytrych do Serc Publiczności 2021. Głosować można w nim na wszystkich kandydatów zgłoszonych do plebiscytu. W drugim etapie głosować będzie można już tylko na swoich ulubieńców wybranych z piątki finalistów, którzy zdobędą największą ilość punktów w pierwszym etapie głosowania i tym samym nominowani zostaną do nagrody. Laureatem Wytrycha zostanie zdobywca największej ilości punktów uzyskanych w głosowaniu kuponowym i esemesowym. Gorąco zachęcamy do typowania swoich ulubionych artystów, postaci niezwykle wartościowych dla naszego regionu, zasługujących na szczególne wyróżnienie.

Jak głosować?

Na wszystkich zgłoszonych kandydatów głosować można na dwa sposoby: na oryginalnych kuponach, które zamieszczamy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich, oraz SMS-ami. Każdy głos oddany za pomocą oryginalnego kuponu wyciętego z egzemplarza Nowin Jeleniogórskich oznacza 2 punkty, a głos oddany SMS-em – 1 punkt.

Wypełnione kupony wycięte z Nowin Jeleniogórskich dostarczać można osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby redakcji NJ i Fundacji Nowin Jeleniogórskich (ul. M.Skodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra) Uwaga! Liczy się data wpłynięcia kuponów do organizatora plebiscytu!

Aby zagłosować elektronicznie, należy wysłać SMS na numer 71601. W treści trzeba wpisać słowo: wytrych oraz numer przypisany kandydatowi. Uwaga! Między słowem „wytrych” i numerem kandydata wpisać należy kropkę. Przykładowy SMS to wytrych.X (w miejsce X należy wpisać cyfrę), np. wytrych.44 (wielkość liter nie ma znaczenia). Koszt wysłania jednego SMS-a to 1,23 zł(z VAT).

Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 20 września 2021 r do godz. 12.00., można oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona zostanie piątka finalistów nominowanych do nagrody. W drugim etapie plebiscytu, który rozpocznie się po zamknięciu pierwszej części głosowania, będzie można głosować już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobędą najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostaną do nagrody. Wytrych 2021 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w głosowaniu publiczności. Liczy się łączna ilość punktów zdobytych w obu etapach głosowania.

Na ulubionych artystów warto głosować nie tylko w uznaniu ich dorobku, ale również dlatego, że zwyczajowo wśród głosujących rozlosujemy zestaw zaproszeń na Galę Srebrnych Kluczyków, jeśli tylko będziemy mogli ją zorganizować (na co wpływ mają konsekwencje trwającej pandemii). Dlatego na kuponie plebiscytowym warto podać numer swojego telefonu, który jest niezbędnym warunkiem udziału w losowaniu zaproszeń na jedyne w swoim rodzaju spotkanie środowiska kulturalnego regionu.

Dla kogo Srebrne Kluczyki 2021?

Wytrych do Serc Publiczności jest szczególnym trofeum wśród zestawu dorocznych nagród kulturalnych Nowin Jeleniogórskich. O tym, kto go otrzymuje decyduje wyłącznie głosowanie publiczności. O tym, kto otrzyma Srebrne Kluczyki 2021, zdecyduje Kapituła nagrody. Kapituła przyzna Srebrne Kluczyki za dokonania sezonu artystycznego 2020/2021 w następujących kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę bierzemy wszystkie premiery od września 2020 do końca sierpnia 2021 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu. Specjalną Nagrodę – Złoty Kluczyk 2021 – przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługującą na wyróżnienie szczególne.

Uwaga! Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich mają możliwość zgłoszenia kandydatur do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka 2021. Jeśli widzicie Państwo kogoś, kto zasługuje na takie wyróżnienie, prosimy nas o tym powiadomić! Podpisane zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko kandydata wraz z uzasadnieniem, można wysyłać pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną na podane wyżej adresy Fundacji Nowin Jeleniogórskich. Kandydatury zgłaszać mogą osoby prywatne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury zostaną przedstawione Kapitule Srebrnych Kluczyków, która decydować będzie o przyznaniu nagród. Na zgłoszenia kandydatów do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka 2021 czekamy do 20 września, do godz. 16.00. Przesyłać należy je na podane wyżej adresy Fundacji Nowin Jeleniogórskich.

Zapraszamy do współdecydowania o tym, kto otrzyma tegoroczne nagrody kulturalne NJ! O wydarzeniach, które uświetnić mogą uroczystość wręczenia nagród, informować będziemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich, w których przedstawiać będziemy także artystów nominowanych do nagrody publiczności, czyli Wytrycha 2021, oraz na portalu internetowym www.nj24.pl.

Aktualna lista kandydatów do nagrody publiczności

Małgorzata Osiej-Gadzina – aktorka

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.1

Grzegorz Nowicki – literat

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.2

Roman Samostrokov – muzyk

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.3

Krzysztof Rogacewicz – aktor

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.4

Andrzej Boj Wojtowicz – malarz

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.5

Grzegorz Pawłowski – rzeźbiarz

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.6

Lidia Lisowicz – aktorka

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.7

Łukasz Duda – reżyser

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.8

Ewa Paprotna – śpiewaczka

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.9

Honorata Magdeczko-Capote – aktorka

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.10

Kazimierz Pichlak – poeta, fotograf

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.11

Elżbieta Kosecka – aktorka

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.12

Kazimierz Krzaczkowki – aktor

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.13

Zapraszamy do głosowania

Teskt i zdjęcie: Daniel Antosik

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.