Małgorzata Osiej-Gadzina, Grzegorz Nowicki, Roman Samostrokov, Honorata Magdeczko-Capote i Kazimierz Pichlak. Oto finaliści tegorocznego plebiscytu NJ na najpopularniejszego artystę. To oni zdobyli największą ilość punktów w zakończonym już pierwszym etapie głosowania i nominowani zostali do jedynej w swoim rodzaju nagrody, jaką jest Wytrych do Serc Publiczności 2021.

W trawjącym od 27 września, drugim etapie plebiscytu liczą się już tylko głosy oddane na artystów wybranach z piątki finalistów nominowanych do nagrody. Laureatem Wytrycha 2021 zostanie zdobywca największej ilości punktów uzyskanych w głosowaniu kuponowym i sms-owym. Decydująca jest łączna ilość punktów zdobytych w obu etapach głosowania. Gorąco zachęcamy do typowania swoich ulubionych artystów, postaci niezwykle wartościowych dla naszego regionu, zasługujących na szczególne wyróżnienie. Głosowanie w drugim etapie plebiscytu trwa do 25 października.

Jak głosować?

Na wszystkich zgłoszonych kandydatów głosować można na dwa sposoby: na oryginalnych kuponach, które zamieszczamy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich oraz SMS-ami. Każdy głos oddany za pomocą oryginalnego kuponu wyciętego z egzemplarza Nowin Jeleniogórskich oznacza 2 punkty, a głos oddany SMS-em – 1 punkt.

Wypełnione kupony wycięte z Nowin Jeleniogórskich dostarczać można osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby redakcji NJ i Fundacji Nowin Jeleniogórskich (ul. M.Skodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra) Uwaga! Liczy się data wpłynięcia kuponów do organizatora plebiscytu!

Aby zagłosować elektronicznie, należy wysłać SMS na numer 71601. W treści wpisać słowo: wytrych oraz numer przypisany kandydatowi. Uwaga! Między słowem „wytrych” i numerem kandydata wpisać należy kropkę. Przykładowy SMS to wytrych.X (w miejsce X należy wpisać cyfrę), np. wytrych.44 (wielkość liter nie ma znaczenia). Koszt wysłania jednego sms-a to 1,23 zł(z VAT).

Na ulubionych artystów warto głosować nie tylko w uznaniu ich dorobku, ale również dlatego, że zwyczajowo wśród głosujących rozlosujemy zestaw zaproszeń na Galę Srebrnych Kluczyków, jeśli tylko będziemy mogli ją zorganizować (na co wpływa mają konsekwencje trwającej pandemii). Dlatego na kuponie plebiscytowym warto podać numer swojego telefonu, który jest niezbędnym warunkiem udziału w losowaniu zaproszeń na jedyne w swoim rodzaju spotkanie środowiska kulturalnego regionu.

Dla kogo Srebrne Kluczyki 2021?

Wytrych do Serc Publiczności jest szczególnym trofeum wśród zestawu dorocznych nagród kulturalnych Nowin Jeleniogórskich. O tym kto go otrzymuje decyduje wyłącznie głosowanie publiczności. O tym, kto otrzyma Srebrne Kluczyki 2021, zdecyduje Kapituła nagrody. Kapituła przyzna Srebrne Kluczyki za dokonania sezonu artystycznego 2020/2021 w następujących kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę bierzemy wszystkie premiery od września 2020 do końca sierpnia 2021 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu. Specjalną Nagrodę – Złoty Kluczyk 2021 – przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługującą na wyróżnienie szczególne.

Uwaga! Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich mieli możliwość zgłoszenia kandydatur do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka 2021. Wszystkie prawidłowo zgłoszone we właściwym czasie kandydatury zostaną przedstawione Kapitule Srebrnych Kluczyków, która decydować będzie o przyznaniu nagród.

Zapraszamy do współdecydowania o tym, kto otrzyma tegoroczne nagrody kulturalne NJ! O wydarzeniach, jakie uświetnić mogą uroczystość wręczenia nagród, informować będziemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich, w których przedstawiać będziemy także artystów nominowanych do nagrody publiczności, czyli Wytrycha 2021, oraz na portalu internetowym www.nj24.pl.

Daniel Antosik

NOMINOWANI DO NAGRODY PUBLICZNOŚCI

Małgorzata Osiej-Gadzina – aktorka

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.1

Grzegorz Nowicki – literat

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.2

Roman Samostrokov – muzyk

SMS na numer 71601 o treści: wytrych.3

Honorata Magdeczko-Capote – aktorka

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.10

Kazimierz Pichlak – poeta, fotograf

SMS na numer 71601 o treści:wytrych.11

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.