Zbliża się dobry moment na zbiórkę zalegających, jesiennych liści. W nadchodzącym tygodniu (także w listopadzie) można będzie wystawiać worki z liśćmi do odbioru.

Liście odbierane będą w dniach 24-28 października 2022 r. oraz 21-25 listopada 2022r.

O zasadach zbiórki informuje urząd miasta:

Zbiórka odpadów obejmie tereny zamieszkałe i niezamieszkałe (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.).

Worki z liśćmi proszę wystawiać w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru bioodpadów.

Liście powinny być wystawiane, w workach brązowych. Dopuszczalne jest wystawienie w czarnych workach. W przypadku wystawienia liści w workach czarnych prosi się o dodatkowe oznakowanie worków napisem BIO.

Zakup worków do celów zbiórki liści obciążają właścicieli nieruchomości.

Przypominamy, że worki w kolorach: żółtym, zielonym i niebieskim przeznaczone są wyłącznie do wysegregowanych odpadów tj. metali i tworzyw sztucznych, szkła i papieru. W związku z powyższym liście wystawione w workach kolorowych (żółtym, zielonym i niebieskim) nie spełniają wymogów wynikających z § 6 uchwały nr 276.XXVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry i nie będą odbierane.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.