WFOŚ zakwalifikował w naszym regionie do dofinansowania działania zmierzające do usunięcia azbestu w Jeleniej Górze, Janowicach, Jeżowie, Pieńsku, Zgorzelcu (gmina), Leśnej, Lubaniu (gmina), Świerzawie, Bolkowie, Mysłakowicach, Bolesławcu (miasto i gmina), Wojcieszowie, Kamiennej Górze (miasto i gmina), Piechowicach, Szklarskiej Porębie, Węglińcu, Bogatyni, Siekierczynie oraz Starej Kamienicy.
Dofinansowanie, jakie otrzymują gminy zależy od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca i może wynieść 100, 70 lub 40 proc. ponoszonych przy usuwaniu azbestu kosztów. Te koszty obejmują demontaż, zbieranie transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Na środki mogą liczyć tylko te samorządy, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i realizują program usuwania azbestu zatwierdzony przez radę gminy.
Według założeń krajowego programu usuwania azbestu wszystkie wyroby zawierające szkodliwe włókna mają zostać zutylizowane do końca 2032 r.
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.