– Już w pierwszych dniach po ogłoszeniu naszego programu wsparcia obserwowaliśmy duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców. Chcieliśmy aby odpowiadał konkretnym potrzebom, dlatego jego stworzenie poprzedziliśmy konsultacjami wśród zainteresowanych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski. – Dziś z każdym dniem przybywa beneficjentów naszego wsparcia, a każdy z nich to ocalone miejsca pracy – podsumowuje marszałek.
Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy jest trudna. Według statystyk, w porównaniu z ubiegłym rokiem, mamy dwukrotnie mniejszą liczbę ofert pracy w regionie, a jednocześnie kilkukrotnie zwiększyła się liczbę osób bez pracy. To efekt kryzysu gospodarczego wywołanego przez epidemię wirusa SARS-CoV-2. Odpowiedzią na tę sytuację było ogłoszenie z końcem kwietnia przez samorząd województwa Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.
Warty w sumie miliard złotych i sfinansowany głównie ze środków unijnych system wsparcia skierowany został do dolnośląskich przedsiębiorców i od kilku tygodni można za jego pośrednictwem sięgnąć po pomoc finansową ułatwiającą przetrwanie trudnych chwil kryzysu.

Do tej pory, w ramach dofinansowania do wynagrodzeń/części kosztów prowadzenia działalności, wpłynęło blisko 11 tysięcy wniosków na kwotę przeszło 149 mln zł. Ostatecznie dofinansowanie trafiło do 2857 wnioskodawców, a suma wypłat przekroczyła 30 mln zł. W ramach przygotowanych pożyczek i poręczeń 178 firm złożyło wnioski na kwotę ponad 43 mln zł. Aktualnie trwa analiza tych wniosków, a wypłaty ruszą w najbliższych dniach. Dodatkowo, w ramach pośredniego wsparcia finansowego – czyli uproszczonych rozliczeń dotacji, 107 firmom wypłaconych zostało 35 mln zł. W ramach tzw. wakacji od spłat pożyczek – czyli zawieszenia na okres 6 miesięcy konieczności spłat udzielonych już wcześniej pożyczek, pozytywnie rozpatrzono już ponad 400 wniosków o wartości 81 mln zł.

To jednak nie wszystko, oprócz pomocy finansowej Dolnośląski Pakiet Gospodarczy zapewnia także wsparcie doradcze dla osób szukających pracy oraz przedsiębiorstw i ich pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Taka pomoc nabiera wciąż na znaczeniu, a wsparcie świadczą doradcy kariery z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Mowa tu o pomocy psychologicznej, szkoleniach, a także doradztwie.

– Nasi specjaliści monitorują zmieniający się rynek pracy i dostosowują oferowane wsparcie do aktualnych potrzeb. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie tak, aby dobrać odpowiednie narzędzia i spełnić konkretne oczekiwania przedsiębiorcy – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

W trudnych sprawach konsultanci posiłkują się wiedzą ekspercką. W tym celu stworzony został system angażujący m.in. Izbę Administracji Skarbowej, ZUS, Uniwersytet Ekonomiczny czy Urząd Statystyczny i inne instytucje. W razie potrzeby wymieniają się one danymi i wspierają wzajemnie w celu świadczenia skutecznej pomocy dla osób dotkniętych kryzysem.

Wsparcie w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego w znacznej części jest finansowane z funduszy europejskich. Wszystkie informacje o pakiecie są dostępne na stronie www.dolnoslaskipakiet.pl  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.