Siedem organizacji turystycznych otrzyma dofinansowanie na 13 realizowanych przez siebie imprez turystycznych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku.

To już trzecie dotacyjne wsparcie finansowe dolnośląskiej turystyki w tym roku. Poprzednie dotyczyły dolnośląskich Szlaków Turystycznych, na które przekazano 150 tysięcy oraz wydarzeń związanych z turystyką i realizowanych z powodu pandemii w trybie online – na ten cel przeznaczono 133 tysiące złotych. Teraz do organizacji trafi 177 tys. zł.

– Trudny czas pandemii mocno ograniczył naszą aktywność, również tą związaną z turystyką. To szczególnie istotne, bo turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki Dolnego Śląska. Liczę na to, że przekazywane przez nas wsparcie finansowe umożliwi realizację ciekawych inicjatyw i pomoże w wykorzystaniu potencjału naszego pięknego regionu – uzasadniał wicemarszałek województwa Grzegorz Macko.

Celem wsparcia udzielanego przez samorząd województwa jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności, poprawa warunków i poziomu ich życia, a także rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców. Dotacje pomogą w organizowaniu imprez turystycznych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, branżowych konferencji i seminariów dotyczących rozwoju turystyki oraz służyć będą szeroko pojętej promocji regionu, jego lokalnych produktów i atrakcji, a także przygotowania wydawnictw o charakterze turystycznym (przewodników, folderów, katalogów i informatorów).

Lista dofinansowanych zadań:

Ogólnopolski Rajd na Raty:   Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” – 3 000 zł;

Dolnoślązaki na kajaki: Fundacja Dynamika – 15 000 zł;

Kajakowy Poligon: Fundacja Dynamika – 15 000 zł;

Promocja Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina jako produktu turystycznego: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie – 18 000 zł;

Stworzenie mapy dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie – 12 000 zł;

XXIV Karkonoskie Spotkania Turystyczne: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” – 15 000 zł;

Konferencja „Światowy Dzień Turystyki”- Święto Dolnoślązaków: Dolnośląska Izba Turystyki – 10 000 zł;

Konferencja „Rok 2020 i 2021 w dolnośląskiej turystyce z COVIDEM-19 w tle”: Dolnośląska Izba Turystyki – 9 000 zł;

Promocja online turystycznych szlaków wodnych rzek Strzegomka oraz Bystrzyca w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju: Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki – 6 000 zł;

Odlotowa Aglomeracja Wałbrzyska- wspólne podróże w naturze i kulturze: Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska – 18 000 ZŁ;     

Wycieczki szlakiem szkła: Fundacja Tradycji Sudeckich – 13 000 zł;

Edukacja dolnośląskich kadr podczas Kongresu Turystyki Społecznej Sudety 2021: Fundacja Symbioza – 30 000 zł;

Wędrownik po Księstwie Świdnicko-Jaworskim: Fundacja Symbioza – 7 000 zł.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.