Wojewódzki Dolnośląski Konserwator zabytków rozdzielił dotacje na prace remontowe przy obiektach na rok 2022. Rozdysponowano 9 mln 200 tys. zł., które trafią do 70 zabytków. W naszym regionie dofinansowanie otrzymało 11 przedsięwzięć na łączną kwotę 1,32 mln zł.

Na konkurs o dotacje złożono w sumie 217 wniosków, opiewających na kwotę ponad 43,1 mln. zł. Przy całości przekazywanych środków i łącznej ilości wspartych inwestycji dotacje dla zabytków z naszego regionu wydają się skromne. Ale też z regionu jeleniogórskiego napłynęło stosunkowo mało wniosków, bo tylko 36.  Z terenu dawnego województwa wrocławskiego wpłynęło 75 wniosków, z delegatury w Wałbrzychu – 65 wniosków, delegatury w Legnicy – 35 wniosków i z  terenu miasta Wrocławia – 6 wniosków.

Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków wg następujących kryteriów:

– wartość zabytku – historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa.

– obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii lub w ich obrębie.

– stan zachowania zabytku – stan zagrożenia, katastrofa budowlana, zły stan techniczny, zły stan estetyczny.

– kontynuacja zadania objętego wnioskiem.

– zadanie związane jest z zagospodarowaniem zabytku nieużytkowanego.

– publiczna dostępność zabytku do zwiedzania.

Przy rozdzielaniu środków Komisja zwracała uwagę w szczególności na stan zachowania obiektu – czy wymaga on podjęcia pilnych prac remontowych, oraz na to, czy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, naukową, oraz czy istnieje konieczność przeprowadzenia w zabytku złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych.

– Jak co roku przy rozdzielaniu środków, głównym problemem był wybór najbardziej potrzebujących obiektów, czyli tych, gdzie nie podjęcie prac spowoduje pogorszenie ich stanu zachowania w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych. Mimo zwiększenia środków dotacyjnych na rok 2022 do 9 mln, zł nie udało się wesprzeć wszystkich obiektów, które są w stanie zagrożenia. Niewielkie, wciąż niewystarczające w kontekście zasobu Dolnego Śląska, kwoty dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego powodują, że realizacja niektórych zadań musi zostać rozłożona na lata, kontynuacja prac finansowanych uprzednio przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków była więc istotnym kryterium dla przydzielenia dotacji – informuje WDKZ.

Dotacje do zabytków w regionie jeleniogórskim

Bogatynia: inwestor prywatny, renowacja domu przysłupowego – 250 tys. zł;

Giebułtów: inwestor prywatny, renowacja stropów pałacu – 190 tys. zł;

Kamienna Góra: parafia MB Różańcowej, wymiana pokrycia i renowacja konstrukcji kościoła parafialnego – 285 tys. zł;

                           –   gmina Kamienna Góra, zabezpieczenie ruin zamku – 50 tys. zł

Lubawka: parafia Wniebowzięcia NMP, konserwacja ołtarza głównego w kościele filialnym Czternastu Świętych Wspomożycieli – 65 tys. zł;

Olszyna: parafia św. Józefa Oblubieńca, konserwacja kasetonowego stropu w kościele filialnym Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 78 tys. zł;

Płonina: Tisso Industry, stabilizacja murów zamku Niesytno – 150 tys. zł;

               – Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno, stabilizacja konstrukcji i zadaszenia pałacu na podzamczu – 150 tys. zł;

Lubomierz: parafia św. Maternusa, konserwacja ołtarza w kościele w Popielówku – 74 tys. zł;

Świerzawa: parafia Wniebowzięcia NMP, konserwacja ołtarza – 80 tys. zł;

Bolków: parafia św. Jadwigi, konserwacja loży kolatorskiej w kościele w Świnach – 50 tys. zł.

Fot. domena publiczna

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.