O takie rozwiązanie zabiegali samorządowcy z naszego regionu.

Wariant 2 był najlepszy

Podczas konsultacji w sprawie  rozbudowy drogi krajowej nr 3, samorządowcy podkreślali, że mieszkańcy Kaczorowa, Mysłowa i innych miejscowości czekają na rozwiązania, które poprawią komfort życia i bezpieczeństwo na drodze. Takie szanse dawał wariant nr 2 rozbudowy DK nr 3 z Jeleniej Góry do Bolkowa. Pozostałe dwie propozycje GDDKiA były  zdaniem samorządowców nie do przyjęcia.

Obwodnica i dwa pasy

Wariant nr 2 zakłada budowę obwodnicy o długości 16,5 km (najprawdopodobniej o dwóch pasach ruchu w każdą ze stron). Jest to nitka odbiegająca najbardziej na północ od stanu istniejącego.

Według planów, jej przebieg miałby rozpoczynać się przed skrzyżowaniem z drogą powiatową DP 2814D w gminie Bolków, a kończyć przed skrzyżowaniem z drogami powiatowymi DP 2735D oraz DP 2750D w Radomierzu. „Wariant nr 2 jest wariantem najbardziej przyszłościowym, który pozwoliłby, aby cała aglomeracja jeleniogórska została skomunikowana w taki sposób, żebyśmy nie musieli tej obwodnicy za 5-10 lat znowu przebudowywać” – podkreślał Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.  GDDKiA zleciła projekty

Opinie mieszkańców i samorządowców zostały uwzględnione. Informację o tym przekazał wczoraj (19 maja) senator Krzysztof Mróz na swoim profilu FB.

Senator poinformował że GDDKiA przebuduje DK nr 3 w standardzie 2+2, czyli po dwa pasy ruchu w każdą stronę. – „Od wielu miesięcy zabiegałem w Ministerstwie Infrastruktury i GDDKiA, aby połączenie drogowe między Jelenią Górą a Bolkowem przebudować kompleksowo i doprowadzić do realizacji tej inwestycji w standardzie 2+2 lub 2+1. Tylko to bowiem daje gwarancję zwiększenia przepustowości tej drogi, z której korzystają  nie tylko jeleniogórzanie ale też tłumy turystów zmierzających w Karkonosze” – wyjaśniał senator, dziękując za wsparcie projektu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

GDDiA zleciła już prace projektowe nad obwodnicą Kaczorowa, wpisaną do rządowego programu „100 obwodnic oraz nad przebudową trasy od Jeleniej Góry do Bolkowa. Ten odcinek budził najwięcej emocji.  Projektant przedstawił trzy warianty i skłaniał się do projektu zakładającego budowę obwodnicy Kaczorowa w standardzie 1+1 oraz tylko przebudowę przepustów i „wyprostowanie” łuków na odcinku Kaczorów-Bolków.

Nowe, przyjęte właśnie rozwiązanie oznacza, że cały odcinek będzie przebudowany w standardzie 2+2 (po dwa pasy ruchu w każdą stronę). W miejscach, gdzie warunki terenowe nie pozwolą na takie rozwiązanie zastosowany będzie (odcinkowo) wariant 2+1. Koncepcja zakłada wpięcie przebudowanej DK3 w obwodnicę Maciejowej, budowę obwodnicy Kaczorowa i wpięcie się w obwodnicę Bolkowa. GDDKiA przedstawi wkrótce nowy szczegółowy harmonogram realizacji tej inwestycji

Rozbudowa DK nr 3

Rozbudowa drogi krajowej nr 3 podyktowana jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Zdecydowanej poprawie uległoby połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie. Ponadto ruch tranzytowy odbywający się na kierunku Bolków – Jelenia Góra zostałby wyprowadzony z Kaczorowa, co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców. Szacunkowo, w ciągu doby odcinek ten przemierza nawet do 18 tysięcy pojazdów. Samorządowcy widzą także szansę na zwiększenie możliwości rozwoju turystyki i przemysłu..

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.