Starostwie powiatowym w Jeleniej Górze podpisana została umowa o realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowy drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka.

W imieniu Powiatu Karkonoskiego umowę podpisali Krzysztof Wiśniewski – Starosta Karkonoski, Mirosław Górecki – Wicestarosta Karkonoski oraz Artur Smolarek – Członek Zarządu Powiatu Karkonoskiego.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z Sadów Dolnych i Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” z Jawora. Ze strony Konsorcjum umowę podpisał Roman Krosnowski – Prezes Zarządu Jeleniogórskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych.

Wartość zamówienia (robót budowlanych) opiewa na kwotę: 12 344 566,69 zł brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Edycja’23) w kwocie 5 613 153,50 zł, pozostała kwota (6 731 413,10 zł) stanowi wkład własny Powiatu Karkonoskiego.

Termin zakończenia inwestycji: do 30 września 2025 roku

Zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000,00 do 5+002,00.

Na całym projektowanym odcinku wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wszystkich skrzyżowań, zjazdów do posesji. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi głównej zostanie wzmocniona za pomocą geosyntetyków – geosiatki/geokompozytu. Ponadto w ramach projektu przewidziano wykonanie: poszerzeń jezdni, zjazdów, ścieków z kostki, narzutu kamiennego, umocnienie skarp płytami ażurowymi, odtworzenie rowów, wymianę barier ochronnych, oznakowania pionowego i poziomego oraz wycinkę drzew, regulację zieleni przydrożnej, nasadzenia zastępcze drzew.

Fot. i info. powiat karkonoski

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.