W tym tygodniu nastąpi zakończenie remontu i otwarcie drogi w Dąbrowicy. Trwają już końcowe prace porządkowe, montowanie barier ochronnych, utwardzanie poboczy, sprzątanie terenu.

Jest to jedna z ważniejszych inwestycji szczególnie dla mieszkańców Sołectwa Dąbrowica. Przebudowa drogi nr 115180D jest realizowana dzięki pozyskanym przez Wójta Gminy środkom zewnętrznym. W zakresie prac było frezowanie starej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, położenie nowej nawierzchni asfaltowej z częścią obrzeży na na odcinku 1,4 km, wykonanie zjazdów, remont mostu, remont muru i barier ochronnych pod mostem kolejowym.

Wartość całej inwestycji to kwota 1 632 271,61 zł, finansowanej ze środków Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Będzie to kolejny odcinek gminnej sieci dróg, która znacząco wpłynie na poprawę, komfort i bezpieczeństwo kierowców.

Fot. FB Gmina Mysłakowice

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.