Na sesji Rady Gminy Mysłakowice, która odbyła się 26.01.2022 roku, na wniosek Wójta Gminy Michała Ormana, Radni Gminy podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Mysłakowice na 2022 rok. Najważniejszym tematem było wprowadzenie do budżetu gminy zadania inwestycyjnego dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej ul. Turystycznej-Sportowej w Karpnikach”. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższa inicjatywa zapowiedziana była już w 2021 roku kiedy budowano montaż finansowy dla przebudowy dróg gminnych w Dąbrowicy i Karpnikach. Obecnie w trakcie realizacji jest droga gminna w Dąbrowicy a dla inwestycji w Karpnikach rozpoczynane są procedury przetargowe.

Warto również podkreślić, że plan wydatków budżetu Gminy Mysłakowice po zmianach na 2022 rok sięga już prawie 83 mln zł., z czego ponad 46% to nakłady na inwestycje.

Fot. Facebook

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.