Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczął procedury zmierzające do przebudowy i modernizacji drogi krajowej nr 3 z Jakuszyc do granicy państwa. Podniesiona zostanie nośność szlaku, powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, wybudowany ma być parking.

GDDKiA ogłosiła przetarg z terminem składania ofert do 8 marca.    

– Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy drogi i mostu wraz z podniesieniem nośności drogi do 11,5 t/oś. W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy oraz parking z wydzielonym miejscem do ważenia pojazdów. Parking będzie wykorzystywany do przeprowadzania kontroli przez Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Ciąg pieszo-rowerowy pozwoli na oddzielenie ruchu pieszych i jednośladów od ruchliwej drogi krajowej – informuje inwestor.

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy robót rzewiduje się w latach 2022-2025. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2026-2027.    

Fot. GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.