Uchwała autorstwa klubu Prawa i Sprawiedliwości została poparta przez wszystkie pozostałe kluby Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w tym Bezpartyjnych Samorządowców. Impulsem do sformułowania apelu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W toczącej się obecnie dyskusji na ten temat wielokrotnie pojawiały się sygnały, iż rodziny dzieci niepełnosprawnych potrzebują większej pomocy i wsparcia, zarówno w okresie prenatalnym, jak i późniejszym wychowawczym. Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwotę 2 milionów złotych przeznaczy przede wszystkim na uruchomienie i prowadzenie Ośrodków Czasowego Pobytu.

– Poparliśmy ten apel wyrażając tym samym wolę wspierania rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci, zarówno w okresie prenatalnym, jak i późniejszym. Instytucjonalną formą takiego wsparcia będą Ośrodki Czasowego Pobytu o wielofunkcyjnym charakterze. Zapewniać mają one bowiem nie tylko opiekę psychologiczną i medyczną dla matek oczekujących narodzin dzieci z niepełnosprawnościami, ale również oferować pobyt i opiekę poporodową. Ponadto świadczyć będą usługi rehabilitacyjne dla dzieci, a dla rodziców lub opiekunów usługi w ramach tzw. przerwy wytchnieniowej odciążając ich od codziennych obowiązków opiekuńczych. Biorąc zatem pod uwagę kompleksowy zakres wsparcia dla matek, dzieci, rodziców i opiekunów uznaliśmy, że to bardzo wartościowa i potrzebna dla dolnośląskiej społeczności inicjatywa – tłumaczy Marek Obrębalski, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

Inicjatywa dotyczy minimum dwóch najbliższych lat. Pieniądze na ten cel w kolejnych okresach, zdaniem radnych, należy zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Są także inne plany na ich pozyskanie m.in. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy też Unii Europejskiej. Radni mają nadzieję, że do idei uruchamiania i późniejszego prowadzenia Ośrodków Czasowego Pobytu dołączą także poszczególne gminy i powiaty, zwłaszcza tam, gdzie samodzielne prowadzenie tego typu placówek przerasta możliwości budżetowe wspólnot samorządowych.

Planowane są już kolejne działania w zakresie pomocy rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami.

– Postulujemy na tym etapie o dwa Ośrodki Czasowego Pobytu, jednak uważam, że w najbliższej perspektywie takich miejsc należy utworzyć więcej. Powinna być też zwiększona pomoc na różnych płaszczyznach w środowisku zamieszkania rodziny oraz dodatkowe wsparcie finansowe skierowane bezpośrednio do tych rodzin, ponieważ w większości przypadków przynajmniej jedno z rodziców jest zmuszone do rezygnacji z pracy zarobkowej, by móc opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Klub Radnych PiS będzie zabiegać również o to, by w następnych latach systematycznie zwiększać środki w budżecie Województwa Dolnośląskiego na pomoc rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne – zapewnia Teresa Zembik, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Członkini Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny.

Kto skorzysta z pomocy?

Placówki będą dedykowane rodzinom, których dzieci dotknięte są niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj i okres rozwoju (prenatalny i wychowawczy).

Wszystkie szczegóły techniczne zostaną ustalone po przeprowadzeniu szerokich konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, rodziców i ekspertów oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Planuje się, aby, poza monitoringiem, usługami psychologicznymi, prawnymi i opiekuńczymi, oferować rodzinom pewną liczbę dni w roku na tak zwaną przerwę wytchnieniową. Jest to moment dla rodziców i opiekunów, kiedy mogą zrobić coś dla siebie, odpocząć lub załatwić niezbędne sprawy. W tym czasie osobą niepełnosprawną zajmują się profesjonaliści.

– Rolą zespołu ośrodka będzie elastyczne dopasowanie propozycji pomocy do zdiagnozowanych potrzeb danej rodziny. Dla jednych kluczowe może być wsparcie psychologa lub prawnika, a dla innych na przykład pobyt przed i po narodzinach dziecka celem wdrożenia się w opiekę – wyjaśnia Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Ośrodki takie poprowadzą, po wcześniejszym konkursie, Organizacje Pożytku Publicznego. Gdzie konkretnie się one znajdą, zależy od konsultacji środowiskowych. Zdaniem radnych, dobrym pomysłem byłoby wpisanie placówek w już istniejące inicjatywy, aby tym samym wzmocnić ich działania i zapewnić większą stabilność.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego angażuje się w pomoc niepełnosprawnym.

Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie około 380 tys. osób z niepełnosprawnościami, w tym ponad 10 tys. dzieci w wieku do 14 lat. Samorząd województwa organizował już dla nich pomoc wielokrotnie. Warto wspomnieć tutaj o konkursach w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy na usługi asystenckie, czy niebagatelnych kwotach przekazywanych Zakładom Aktywności Zawodowej oraz fundacjom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie prowadzony jest także projekt „Niezależne życie” skierowany do Dolnoślązaków borykających się z problemem niepełnosprawności. Tylko na to działanie samorząd wojewódzki przewidział w perspektywie dwuletniej (2020-2021) kwotę prawe 1,6 mln zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest objęcie wsparciem osób i rodzin, które do tej pory nie korzystały z opieki wytchnieniowej, czy pomocy asystenta i nie mają wsparcia instytucjonalnego. Zadaniem podmiotów realizujących ten projekt jest dotarcie do potrzebujących pomocy osób mieszkających głównie na terenach wiejskich i w małych miejscowościach (do 10 tys. mieszkańców).

Program „Niezależne życie” realizuje kilka jednostek. Dzięki temu wsparcie mogą uzyskać niepełnosprawni z całego Dolnego Śląska oraz ich rodziny:

1. Fundacja „LUDZKA SPRAWA” – subregion wrocławski (powiaty: milicki, wołowski, trzebnicki, oleśnicki, średzki, wrocławski, strzeliński, oławski, m. Wrocław);

2. „Fundacja Przystań w Ścinawie” i Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” (oferta wspólna) – subregion legnicko-głogowski (powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki, m. Legnica);

3. Fundacja Eudajmonia i Legnickie Centrum Rozwoju Sp. z o.o.(oferta wspólna) – subregion legnicko-głogowski (powiaty jak wyżej);

4. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski – subregion jeleniogórski (powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski);

5. Fundacja IMAGO – subregion wałbrzyski (powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki);

6. Fundacja „Manufaktura Inicjatyw” – subregion wałbrzyski (powiaty jak wyżej).

W projekcie w sumie udział weźmie prawie 150 niepełnosprawnych. Każdy z nich może skorzystać z pomocy asystenta przez około 16 godzin w miesiącu. Taka osoba zrobi zakupy, zabierze podopiecznego do kina, czy potowarzyszy mu w czasie wizyty u lekarza. Jest to również moment dla pozostałych członków rodziny na wytchnienie i odpoczynek.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.