Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze podsumowała ubiegłoroczne zdarzenia drogowe na obszarze znajdującym się pod jej pieczą zasadniczo powiat karkonoski). Przez cały ubiegły rok doszło do 2136 zdarzeń drogowych. w tym do 36 wypadków, w których śmierć poniosły dwie osoby, a obrażenia odniosło 48 osób. Policjanci odnotowali też 2100 kolizji.

Policja informuje, że z analizy danych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy wynika, iż w 2021 roku odnotowano 14 wypadków drogowych z udziałem pieszych, w tym 13 zostało spowodowanych przez kierujących pojazdami, z czego 8 z nich miało miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem. Na szczęście nie odnotowano w żadnym przypadku ofiary śmiertelnej.  W  minionym roku  odnotowano 1 zdarzenie, w których pieszy był sprawcą wypadku drogowego. Ponadto policjanci ujawnili 391 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych, w tym 239 wykroczeń dotyczyło wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

W  2021 roku na naszych drogach doszło do  37 zdarzeń z udziałem motocyklistów, w tym 10 wypadków, w których śmierć poniosło 2 motocyklistów oraz 27 kolizji. Ponadto policjanci  ujawnili 80 wykroczeń popełnionych przez motocyklistów. Główną przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nieustąpienie pierwszeństwa.

Funkcjonariusze zarówno jeleniogórskiej drogówki, jak i prewencji w trosce o bezpieczeństwo wszytkach użytkowników dróg prowadzili działania  profilaktyczno – edukacyjnych mające na celu podniesienie poziomu znajomości przepisów ruchu drogowego i kultury uczestników ruchu, w szczególności w celu wypracowania nawyków i umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg. Dodatkowo wychodząc naprzeciw poprawie bezpieczeństwa prowadzono na ten temat spotkania, pogadanki w szkołach skierowanych do młodzieży i seniorów.

Fot. KMP

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.