Lubański dworzec kolejowy znalazł się na liście rankingowej Programu Inwestycji Dworcowych. Są spore szanse, że obiekt do 2030 r. odzyska dawna świetność.

– XIX-wieczny obiekt od lat stoi pusty, jednak samorząd nie ustaje w działaniach na rzecz odrestaurowania i nadania mu nowych funkcji użytkowych. Obecnie mamy realną szansę na remont, ponieważ zadanie to zostało wpisane na listę rankingową dworców kolejowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2024 – 2030. O fakcie wpisania remontu naszego dworca na wstępną listę dworców do remontu PKP poinformowały burmistrza naszego miasta pismem z dnia 27.06 br., które jest załącznikiem do tego artykułu. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie programu na poziomie ministerialnym, co ma nastąpić do końca br. – informuje lubański magistrat.

Urząd podkreśla przy tym, że to starania samorządu przyniosły oczekiwany efekt, a ważnym argumentem, by dostać się na docelową listę, była deklaracja zagospodarowania dworca poprzez przeniesienie tam kilku jednostek i instytucji miejskich.

Fot. Łużyckie Centrum Rozwoju

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.