28 lutego mija termin złożenia deklaracji dla części podatników. Wyjaśniamy, w jaki sposób można rozliczyć się z fiskusem, jakie przysługują ulgi i kiedy nastąpi zwrot w przypadku nadpłaty.

Najpóźniej z ostatnim dniem lutego PIT-28 zobowiązane są złożyć podmioty, które:

– uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– zwarły umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub inne o podobnym charakterze (z wyjątkiem tych, która podpisane są w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej),

– sprzedają przetworzone produkty roślinne lub zwierzęce z własnych upraw lub hodowli.

Podatnicy składający PIT-28 mają prawo do przekazania 1 proc. podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Mogą też skorzystać z wielu ulg i odliczeń, m.in. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, darowizn, rehabilitacji czy opłacania internetu.

Istnieje również możliwość rozliczenia podatku za pośrednictwem rządowego portalu Twój e-PIT, w którym należy m.in. uzupełnić kwoty przychodów objętych ryczałtem oraz kwoty należnego ryczałtu za poszczególne miesiące/kwartały oraz sprawdzić poprawność danych osobowych. Zatwierdzenie rozliczenia potwierdzone jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). W dalszym ciągu podatnicy mogą złożyć w urzędzie również tradycyjną, papierową deklarację. Wybór ten wpłynie jednak na czas, w którym fiskus zobowiązany będzie zwrócić ewentualną nadpłatę. Okres ten wynosi odpowiednio:

– 3 miesiące – w przypadku PIT-28 w wersji papierowej,

– 45 dni – w przypadku rozliczenia elektronicznego.

News4Media/ fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.