Mieszkańcy będą mogli oddać głos w lokalach wyborczych w godzinach 7.00 – 21.00. Każdy głosujący dostanie dwie karty – jedna będzie dotyczyła rady gminy, druga – wójta.

Mieszkańcy mogą głosować w siedmiu obwodowych komisjach ds referendum w następujących lokalizacjach:

– Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn

– Harcerska Baza Karkonoska w Przesiece, Przesieka ul. Karkonoska 27, 58-562 Podgórzyn

– Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie, Staniszów 59, 58-500 Jelenia Góra

– Szkoła Podstawowa w Sosnówce, ul. Szkolna 5, 58-564 Sosnówka

– Szkoła Podstawowa w Miłkowie, ul. Szkolna 95, 58-535 Miłków

– Szkoła Podstawowa w Ścięgnach, Ścięgny 110b, 58-535 Miłków

– Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka

Na 24 godziny przed głosowaniem w referendum rozpoczęła się cisza referendalna i potrwa ona do zamknięcia lokali wyborczych. Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania. (Dodatkowym warunkiem jest – w wypadku odwołania organów powołanych w wyniku wyborów bezpośrednich – aby w referendum udział wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu).
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.