Cztery samochody elektryczne i cztery stacje ładowania pojawią się w przyszłym roku w Karkonoskim Parku Narodowym. Jednostka otrzymała na ten cel 780 tys. zł dotacji z programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”.

Dotacje w kwotach 300 tys. – 1,1 mln zł dostały wszystkie parki narodowe w Polsce. KPN z kwotą blisko 800 tys. zł należy do tych z hojniejszym wsparciem. Środki przekazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i łącznie jest to 16 mln zł dla 23 parków narodowych.

Wdrożenie programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” ma na celu ograniczenie zanieczyszczenie powietrza, zmniejszenie zużycia paliw emisyjnych, a także upowszechnienie wiedzy na temat elektromobilności i korzyści, które przynosi ona zarówno ludziom, jak i środowisku.

– Zasoby przyrodnicze parków narodowych, stanowią ważny element ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, dlatego musimy starać się ograniczyć emisję szkodliwych związków na tych terenach – zaznacza Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – W efekcie realizacji programu „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” już w przyszłym roku Parki Narodowe otrzymają 79 nowych, elektrycznych i cichych pojazdów zeroemisyjnych – zapowiada wiceszef NOŚiGW.

Parki narodowe zamierzające kupić pojazdy zeroemisyjne, ubiegały się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o bezzwrotne dotacje. Kwota alokacji wynosi 16 mln zł pochodzących z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupionych 79 pojazdów elektrycznych (samochodów osobowych, minivanów i SUV-ów) oraz 41 punktów i stacji ładowania do ich zasilania oraz zeroemisyjna łódź z napędem elektrycznym.

Umowa została podpisana 4 listopada br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę, wiceminister klimatu i środowiska Małgorzatę Golińską oraz Sławomira Mazurka, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Elektro Parki” będzie realizowany w latach 2022-2023. Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW dotację w wysokości do 90 proc. kosztów kwalifikowanych na zakup fabrycznie nowych pojazdów o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem. Górną granicą wartości auta będzie 170 tys. zł dla „osobówek” i minivanów oraz 270 tys. zł dla SUV-ów. Pułap 90 proc. kosztów kwalifikowanych ma dotyczyć również dotacji na zakup, budowę i montaż punktów i stacji ładowania.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.