Nim w budynku zaczęło się na dobre toczyć lokalne życie, pandemia sparaliżowała jakąkolwiek aktywność. Tak naprawdę nie zdążono nawet przeciąć symbolicznej wstęgi, a już rozgorzała dyskusja na temat zasad wykorzystania remizy.

Edward Wach, radny Gminy Podgórzyn, mieszkaniec Ścięgien, przesłał do naszej redakcji list, w którym przedstawia swój pomysł na funkcjonowanie obiektu. Jego sprzeciw budzi odmowa wójta, aby Stowarzyszenie „Ścięgny-moja wieś” miało w budynku swoją stałą siedzibę.

„Prośba o udostępnienie pomieszczeń na piętrze, o które zabiegają stowarzyszenia, spotkały się z odmową władz Gminy Podgórzyn. Stowarzyszeniu „Ścięgny-moja wieś” proponuje się przejęcie pomieszczeń po byłej bibliotece wiejskiej w obrębie ruchliwego i niebezpiecznego skrzyżowania z drogą wojewódzką 366. Stowarzyszeniu, przy którym działa zespół folklorystyczny „Kosówki” na salę prób, magazyn strojów i instrumentów, sprzętu nagłaśniającego – proponuje się pomieszczenia z wszechobecną wilgocią i stęchlizną. Ta sama lokalizacja (jak bezpiecznie tam może dotrzeć osoba samodzielnie poruszająca się na wózku inwalidzkim?), te same szkodliwe dla zdrowia warunki panujące w pomieszczeniach po byłej bibliotece przesądziły o budowie świetlicy wiejskiej w nowej, bezpieczniejszej lokalizacji. Kapitalny remont – stworzenie lokalu kryzysowego np. dla pogorzelców lub przekazanie na korzystnych warunkach potrzebującym mieszkańcom Ścięgien, to najprostsze rozwiązanie dla jednostki samorządu terytorialnego Gminy Podgórzyn w duchy sprawiedliwości społecznej.” – czytamy w korespondencji od Edwarda Wacha.

Radny chciałby, aby prawdziwym gospodarzem obiektu było środowisko ochotniczych strażaków. Widzi też szanse, aby stworzyć np. klub seniora, na działanie którego można pozyskać środki zewnętrze:

„Tak, ta świetlica wiejska daje możliwości organizacji i stworzenia działalności w ramach zadań własnych Gminy na rzecz mieszkańców z możliwością zapewnienia stałego dofinansowania zewnętrznego w ramach rządowego programu Senior + (200 zł/osobę/1 miesiąc przy minimum 15 osobach tj. 3 tysiące na 1 miesiąc tj. 36 tys./rok). Dla 20 osób to 48 tys. zł tj. kwota większa od corocznego funduszu sołeckiego. I jednorazowo do 150 tys. zł na stworzenie i doposażenie takiego Klubu Seniora.”

Inaczej na sprawę zapatruje się zastępca wójta Gminy Podgórzyn Tomasz Szewczyk, który stwierdza, że pozostaje otwarty na różne inicjatywy, nie mniej nie widzi możliwości, aby faworyzować jedno stowarzyszenie kosztem innych. – Remiza ma służyć wszystkim mieszkańcom wsi, a nie tylko jednemu stowarzyszeniu. Tak więc, każdy podmiot będzie miał możliwość wynajęcia sali, nie przewiduje się jednak, aby organizacje miały tam swoje stałe siedziby. – Mamy wypracowany dobry schemat funkcjonowania Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie i te zasady władze gminy zamierzają wdrożyć w Ściegnach. – podsumowuje Tomasz Szewczyk.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.