Przedsięwzięcie, zakładające modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, budowę sortowni odpadów, a także przebudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powoli dobiega końca. Trwają ostatnie prace związane z rozruchem maszyn i zapewnieniem docelowego funkcjonowania instalacji. Zakończenie projektu pozwoli lepiej sprostać wymogom nowoczesnej gospodarki odpadami i lepiej chronić środowisko naturalne.
W ramach projektu finalizowane są roboty budowlane dotyczące przebudowy sortowni przy ulicy Komunalnej 3 w Lubawce, dzięki którym instalacja zyskała zdolność do przerobu minimum 7840 Mg odpadów z selektywnej zbiórki rocznie. Do sortowni dostarczane będą odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, które zostaną wysegregowane u źródła, tj. w ramach selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gmin obsługiwanych przez Sanikom. Wszystko po to, aby zwiększyć poziom recyklingu i chronić środowisko. A do tego potrzeba potężnego zaplecza technologicznego i procesowego, w które zainwestowała lubawska spółka. Recykling wymaga selektywnej zbiórki odpadów oraz ich odbioru, a następnie sortowania, pakietyzowania oraz transportu do obiektów przetwórczych. Właśnie po to, aby sprostać temu zadaniu, Sanikom modernizuje swoje obiekty oraz instalacje. Bo przecież bez nowoczesnego, perfekcyjnie zorganizowanego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów nie ma mowy o osiągnięciu wyznaczonych celów.
W przypadku modernizowanej kompostowni w ZUO w Lubawce przy ul. Zielonej w Lubawce ukończono wszystkie prace związane z częścią biologiczną, a na początku tego roku podpisano protokół końcowy. Natomiast wciąż trwają roboty budowlane dotyczące części mechanicznej. Kompostowanie to metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania zbieranych selektywnie bioodpadów komunalnych. Proces bazuje na naturalnych reakcjach biochemicznych, w ramach których mikro- i makroorganizmy rozkładają bioodpady. W efekcie powstaje kompost, czyli naturalny nawóz. Kompostowanie bioodpadów w zmodernizowanym ZUO w Lubawce przyniesie mieszkańcom wiele korzyści, takich jak wyeliminowanie zagrożeń sanitarnych związanych z usuwaniem odpadów, eliminacja uciążliwych odorów wydzielanych przez rozkładające się substancje organiczne, ograniczenie powierzchni składowisk odpadów, a także zredukowanie zużycia sztucznych nawozów.
Sanikom jest spółkę zajmującą się zbiórką i gospodarowaniem odpadami. Powołały ją gminy powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego, a potem przyłączyły się kolejne z powiatów złotoryjskiego, jaworskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.