Przed kilkoma dniami w Mysłakowicach odbyło się XXXV. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”. Delegaci udzielili absolutorium zarządowi i przedłużyli mandat przewodniczącego regionu Franciszkowi Kopciowi.

W zebraniu wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród nich Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Obecni byli również m.in. Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk, Bogdan Orłowski, przewodniczący Regionu Zagłębie Miedziowe, Krzysztof Nowicki, wiceprezes PKN Orlen, Sławomir Wochna, dyrektor KWB Turów.

Franciszek Kopeć, przewodniczący regionu podsumował mijającą kadencję. Wśród licznych akcji protestacyjnych i działań związkowych przypomniał m.in. manifestacje w obronie wyrzuconych związkowców w Castoramie. Walka ta okazała się dużym sukcesem jeleniogórskiej „Solidarności”, bowiem po dwóch latach związkowcy na mocy wyroków sądowych zostali przywróceni do pracy. Innym sukcesem mijającej kadencji były działania negocjacyjne i promocyjne w Przedsiębiorstwie HORMANN, co poskutkowało zwiększeniem uzwiązkowienia o ponad 100 proc. Oczywiście najistotniejszym wydarzeniem w ostatnich pięciu latach była walka w obronie KWB Turów. Związkowcy z regionu brali licznie udział w akcjach manifestacyjnych we Wrocławiu, Warszawie i finalnie w Luksemburgu. Turów został obroniony i wciąż pozostaje priorytetem dla Regionu Jeleniogórskiego. Wśród innych działań związku można wymienić m.in. wizytowanie biur poselskich i senatorskich w sprawie zwiększenia wynagrodzeń strefy publicznej, zbieranie podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych, pikieta w Lubsku w sierpniu 2022 r., udział w Marszu Papieskim w Krakowie, pikieta przed Zakładem Porcelany „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej.

Następnie delegaci udzielili absolutorium przewodniczącemu i zarządowi regionu oraz przystąpili do wyboru władz na nową kadencję. Delegaci zdecydowali, że Franciszek Kopeć nadal będzie kierował pracami regionu.

Fot. RJ NSZZ „Solidarność”

2 komentarze

  1. teksty jak z tvp. „co poskutkowało zwiększeniem uzwiązkowienia o ponad 100 proc.” czyli np. był jeden związkowiec i zapisała się druga osoba.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.