Gdy w 1991 roku powstawał Euroregion Nysa, był odważnym eksperymentem w komunistycznych krajach NRD, CSRS i PRL. Na wczorajszej (7 czerwca) gali w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze wspominano te czasy i mówiono o aktualnych wyzwaniach.

Uroczystości 30-lecia Euroregionu Nysa zostały objęte honorowym patronatem prezydentów Polski, Czech i Niemiec. Jubileusz uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej ze Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze, chóru dziecięcego Wróbelki z Jablonca oraz chóru ze szkoły w Podgórzynie.

W uroczystości wzięli udział prezydenci, starostowie burmistrzowie, wójtowie, przedstawicie samorządów,członkowie Stowarzyszenia Euroregionu z Niemiec, Czech i Polski , parlamentarzyści oraz honorowi goście.

Euroregion Nysa obejmuje trzy obszary przygraniczne położone w środkowej Europie, u styku granic Polski (tereny Sudetów Zachodnich oraz powiat żarski), Czech (tereny Sudetów Zachodnich oraz region Usti nad Łabą: powiaty Krásná Lípa, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nysą i Semily) i Niemiec (od Gór Łużyckich i Pogórza Łużyckiego na północ obejmując także Łużyce Dolne, powiaty Löbau – Żytawa, Budziszyn, Kamenz, Łużyce Górne – Dolny Śląsk).

Celem Euroregionu jest poprawa standardu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy, poprawa stanu środowiska przyrodniczego „Czarnego trójkąta Europy”, budowa przejść granicznych oraz ochrona Gór Izerskich zagrożonych wyniszczającym działaniem kwaśnych deszczy„- czytamy w piśmie założycielskim.

Pierwszym kamieniem milowym w tym procesie był Międzynarodowa Konferencja w Żytawie/Zittau (konferencja inicjatywna) 23. maja 1991 r., pod patronatem prezydentów Havla, Wałęsy i von Weizsäckera, którzy zaakceptowali „Memorandum” zarysowujące podstawowe kanony dalszego działania. Formalny akt założycielski nastąpił na pierwszym posiedzeniu wspólnej rady 21 grudnia 1991 r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.