W Bolesławcu powstaną dwa nowe mosty przez Bóbr

Istniejący most, ze względu na zły stan techniczny i nienormatywne parametry zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Dodatkowo, po północnej stronie zbudujemy drugi, w wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze mosty. Zbudowany zostanie także odcinek dwujezdniowej DK94.

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłano dokumentację przetargową dotyczącą rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową mostów. Szczegóły przetargu ukażą się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA.

Na każdym z nowych mostów wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki. To rozwiązanie nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego. Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.

W ramach zadania przebudowana zostanie DK94 z na odcinku prawie 600 m, a jej nośność zwiększy się do 11,5 t/oś. W miejscu obecnego skrzyżowania DK94 z ulicą Widok (droga wojewódzka nr 350) wybudowane zostanie rondo, a istniejące rondo z ulicą Zgorzelecką zostanie przebudowane. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie DK94 z ulicą Spacerową (droga powiatowa nr 2324D) oraz skrzyżowanie DK94 z drogą gminną (nr 104068D). Zatoki autobusowe zostaną przeniesione poza strefę głównych potoków ruchu, a po północnej stronie ul. II Armii Wojska Polskiego zostanie dobudowany chodnik. Wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, doświetlenie drogi oraz elementy BRD.

Przebudowa DK94 wraz z budową dwóch mostów wpłynie na zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie przebudowy planowane jest w roku 2026 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa.

Fot. i info. GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.