Między 19 a 23 września przedstawiciele Światowej Sieci Geoparków UNESCO odwiedzą z oficjalną misją ewaluacyjną Krainę Wygasłych Wulkanów. Ta wizyta zdecyduje, czy  tereny Gór i Pogórza Kaczawskiego znajdą się w sieci geoparków.

Starania zmierzające do stworzenia na Pogórzu i w Górach Kaczawskich geoparku trwają już od czterech lat. W październiku 2017 r. przedstawiciele 14 samorządów (gmin i powiatów) oraz działających na tym terenie stowarzyszeń podpisali list intencyjny w tej sprawie. Aktywne działania w tym kierunku podejmowały też instytucje (jak nadleśnictwa) i bezpośrednio mieszkańcy. Koordynatorem przedsięwzięcia zostało Stowarzyszenie Kaczawskie, które  w 2019 r. złożyło dokumentację aplikacyjną. Wizytatorzy mieli być wcześniej, ale ewaluację przesunięto z powodu pandemii.

Geoparki są obszarami o unikatowym dziedzictwem geologicznym, zarządzane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli harmonijnego współistnienia przyrody z rozwojem społecznym i gospodarczym. Nie ograniczają prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Na świecie jest 169 geoparków, z czego 69  w Europie, w tym dwa w Polsce: transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa i (przyjęty w tym roku) Geopark Świętorzyski.

Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie ruchu turystycznego a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci UNESCO. To także łatwiejsza droga do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zagospodarowanie turystyczne oraz promocję obszaru.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Alina Gierak

502 499 336

Zgłoś za pomocą formularza.