Między 19 a 23 września przedstawiciele Światowej Sieci Geoparków UNESCO odwiedzą z oficjalną misją ewaluacyjną Krainę Wygasłych Wulkanów. Ta wizyta zdecyduje, czy  tereny Gór i Pogórza Kaczawskiego znajdą się w sieci geoparków.

Starania zmierzające do stworzenia na Pogórzu i w Górach Kaczawskich geoparku trwają już od czterech lat. W październiku 2017 r. przedstawiciele 14 samorządów (gmin i powiatów) oraz działających na tym terenie stowarzyszeń podpisali list intencyjny w tej sprawie. Aktywne działania w tym kierunku podejmowały też instytucje (jak nadleśnictwa) i bezpośrednio mieszkańcy. Koordynatorem przedsięwzięcia zostało Stowarzyszenie Kaczawskie, które  w 2019 r. złożyło dokumentację aplikacyjną. Wizytatorzy mieli być wcześniej, ale ewaluację przesunięto z powodu pandemii.

Geoparki są obszarami o unikatowym dziedzictwem geologicznym, zarządzane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli harmonijnego współistnienia przyrody z rozwojem społecznym i gospodarczym. Nie ograniczają prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Na świecie jest 169 geoparków, z czego 69  w Europie, w tym dwa w Polsce: transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa i (przyjęty w tym roku) Geopark Świętorzyski.

Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie ruchu turystycznego a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci UNESCO. To także łatwiejsza droga do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zagospodarowanie turystyczne oraz promocję obszaru.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.