W powiecie lwóweckim, w okolicy miejscowości Mojesz, stwierdzono u odstrzelonego dzika wynik dodatni w kierunku ASF. W związku z tym służby weterynaryjne wydały komunikat, gdyż ASF jest groźną chorobą nie dla człowieka, ale to człowiek może przenieść wirus z dzika na świnie, powodując ogromne straty. Dlatego warto zapoznać się z komunikatem służb weterynaryjnych.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują  
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.  
 
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji
wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego
rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.  
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach
komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
 jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu
ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu
znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
 zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej
lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy:
w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np.
charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby
zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok
dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan
ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem ASF:
 w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie
dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 nie spuszczać psów ze smyczy;
 należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom
mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny
niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie
rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić
i dezynfekować obuwie , a odzież przeznaczyć do prania;  
 należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym
mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie
powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie
wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.