Kazimierz Śliwa, historyk sztuki i pracownik jeleniogórskiej delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Osiągnięcia i drogę zawodową Kazimierza Śliwy przedstawił Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

– Od początku działalności  zawodowej Kazimierz Śliwa związany jest z konserwatorstwem –  w latach osiemdziesiątych XX wieku był dyrektorem Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków w Jeleniej Górze, od 1990 roku związany był z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze (ówczesny Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków), obecnie Delegaturą w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, wykonując obowiązki inspektora ochrony zabytków, i od 1991 roku pełniąc funkcję zastępcy ówczesnego konserwatora wojewódzkiego.

Przez wszystkie lata intensywnej pracy zawodowej zajmował się głównie zabytkami ruchomymi oraz zabytkami techniki, niestrudzenie inwentaryzując ten obszar dziedzictwa kulturowego regionu i z poświęceniem wykonując całokształt czynności administracyjnych związanych z obowiązkami organu w zakresie tej kategorii zabytków. Zawsze wykazywał się ogromną, nieustannie pogłębianą wiedzą o zasobie zabytków subregionu jeleniogórskiego – z tej nieocenionej wiedzy, jak też korzystały i do dziś korzystają kolejne generacje pracowników służb konserwatorskich i osób związanych z  ochroną zabytków. Legendarne pozostaje lekkie pióro, jak też – wynikające z  fachowości, ogromnego zaangażowania i długoletniego doświadczenia – wysokie kompetencje i nieocenione kwalifikacje oraz kultura osobista Pana K. Śliwy.

Fot. WDUKZ

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.