Długie togi, uroczyste przemowy, pokazy taneczne i występy kwartetu, a później szybkie wskoczenie w moro i ostrzał z karabinów? Dlaczego nie! Władze KPSW obmyśliły w tym roku całkiem zaskakujący plan inauguracji roku akademickiego. KPSW było jedyną jeleniogórską uczelnią, która zdecydowała się na uroczyste otwarcie roku akademickiego 2021/2022.

11 października 2021 o 12:00 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze na aulę wkroczył poczet sztandarowy, a za nim korowód odświętnie odzianych przedstawicieli władz uczelnianych. Uroczystości w sali rektoratu zakończyły się po 14:00. Na ten dzień przewidziane zostało również otwarcie strzelnicy, która dostępna będzie w ramach programu wybranych kierunków dla studentów KPSW. Trwało ono między 14:30 a 16:00 i przyniosło wiele niespodzianek.

Na wstępie inauguracji w rektoracie został odśpiewany nie tylko „Mazurek Dąbrowskiego”, ale także hymn „Gaude Mater Polonia”. W późniejszej części nie zabrakło również studenckiego „Gaudeamus igitur”. Przemówienie inauguracyjne wygłosiła Rektor KPSW dr n. med. Wioletta Palczewska, która zachęcała studentów do dążenia do prawdy i przeżywania studiów, jako najpiękniejszego rozdziału w księdze życia. Podkreślona została otwartość uczelni na indywidualne potrzeby studentów. Rektor wystosowała przy tym podziękowania dla osób, które zdecydowały się zaszczepić. Pojawiły się zapowiedzi zmiany nazwy KPSW na Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych, mowa była również o modyfikacji programu i wdrożenia nowych kierunków, a także Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Ten ostatni ma wspierać małe firmy, innowacyjność, transport wiedzy oraz zakładanie własnych działalności gospodarczych przez absolwentów. Rektor Palczewska przypomniała o przyznanym uczelni pod koniec poprzedniego roku akademickiego odznaczeniu „Uczelni Liderów” oraz sukcesie, jakim jest otwarcie wszystkich kierunków, co w czasie pandemii wcale nie wydawało się tak oczywiste.

„Nagroda Rektora”, wraz z grantem na tysiąc złotych, została przyznana dwóm studentkom – Karolinie Wodeckiej oraz Paulinie Moczulskiej. Po wręczeniu nastąpiła immatrykulacja pierwszoroczniaków, którą przeprowadziła pani Rektor Palczewska oraz prof. KPSW Prorektor dr Beata Telążka. Po ślubowaniu nowo przyjęci stali się pełnoprawnymi studentami I roku.

Później przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Mowy wygłaszał Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, posłanka na Sejm Zofia Czernow, senator Krzysztof Mróz, Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski, dr Paweł Greń oraz dr Karol Morawski (Centrum Badań Interdyscyplinarnych), Wojciech Topczewski z ramienia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wcześniej został odczytany list Wiceminister Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, która nie mogła pojawić się osobiście. Na liście gości znaleźli się również przedstawiciele jeleniogórskich firm, dyrektorzy szkół, wójtowie wybranych miejscowości i przedstawiciele duchowieństwa w osobach proboszczów tutejszych parafii.

Następne w kolejce było wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studenckiego Roberta Parysa. Zostało przyjęte bardzo entuzjastycznie. Kolejny punkt programu to 15-minutowy wykład inauguracyjny, który przeprowadziła prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik. Jego tematem była „Psychologia pozytywna jako nauka na współczesne czasy”. Przed wygłoszeniem wykładu pani profesor zostało wręczone wyróżnienie „Zasłużony dla KPSW”.

Uroczystości towarzyszyły występy kwartetu smyczkowego „Intro” z Filharmonii Dolnośląskiej, w składzie: Natasza Wysocka i Łukasz Ślubowski – skrzypce, Agata Juryś – altówka, Maciej Kolendo – wiolonczela. Odegrany został m.in. „Walc Barbary” z filmu „Noce i dnie”. Z kolei walc Dymitra Szostakowicza uświetnili swoim występem tancerze – Patrycja Cieślak i Jakub Sandor.

Inauguracja się zakończyła, goście udali się na bankiet, a pracownicy Promocji KPSW oraz Prorektor Telążka szybko wskoczyli w stroje moro. Były huki, kolorowe dymy, salwy inauguracyjne i uroczyste przecinanie wstęgi. Wojsko zaprezentowało różne rodzaje broni palnej i pocisków artyleryjskich oraz wozy bojowe. Goście dowiedzieli się, jak właściwie postępować w przypadku znalezienia niewybuchów, mogli również postrzelać do tarczy pod okiem instruktora. Całość uświetnił koncert grupy rockowej, w której składzie znajduje się jeden z wykładowców KPSW. Mocna oprawa muzyczna zdecydowanie pasowała do charakteru wydarzenia. Dodatkowo na przybyłych czekała porządna, żołnierska strawa – grochówka oraz kiełbasa z grilla.

Tekst: mm

Fot.: mm oraz Biuro Prasowe senatora K. Mroza

1 Komentarz

  1. Z punktu świeżego absolwenta, który czekał na rozdanie dyplomów w lipcu, jest to przykre. Uważam, że dyplom jest to coś ważnego dla studenta, ale przez pandemie to wydarzenie się nie odbyło. Co więcej w pierwszym terminie dyplomy wyszły z błędem w nazwie 🙂 ale tu widzimy w październiku, że na inauguracji wg władz nie ma już pandemii. No i fajnie 🙂

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.