Na finalistów można będzie głosować do 19 lutego, do godz. 12.00. Głosy już oddane nie przepadają. Zostanę one zsumowane z głosami oddanymi na każdego z finalistów. Ogłoszenie wyników w Nowinach Jeleniogórskich 23 lutego 2021 r. Zwycięzcą zostanie kandydat, który otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu Czytelników oraz kapituły. Czyli za pierwsze miejsce w głosowaniu Czytelników kandydat otrzymuje 5 punktów, za drugie 4 punkty etc. Kapituła wyborów, w skład której wchodzą zwycięzcy z ostatnich lat oraz przedstawiciele redakcji i Fundacji Nowiny Jeleniogórskie, oddaje swoje głosy na finalistów. I tak samo po głosowaniu kapituły kandydatom dodaje się punkty: za pierwsze miejsce 5 punktów.. za piąte 1 punkt. Tradycją już jest, że redaktor naczelny podczas posiedzenia kapituły zawsze wspiera kandydata cieszącego się największą popularnością wśród Czytelników. Suma tych głosowań daje nam ostateczny wynik. Przy równej ilości punktów – decyduje wyższe miejsce w głosowaniu Czytelników.

Przypominamy sylwetki finalistów:

Anna Konieczyńska sms na numer 71051 o treści CR.2

Organizatorka marszów protestacyjnych w ramach Strajku Kobiet w Jeleniej Górze. Zmobilizowała do działania setki młodych ludzi. Takich tłumów zaangażowanych społecznie młodych jeleniogórzan miasto nie widziało od lat. Zaraziła ich energią i chęcią działania. Dzięki niej poczuli, że ich głos się liczy.

Dariusz Gudowski sms na numer 71051 o treści CR.3

Jeleniogórzanin, który prowadzi akcję #uwolnij złomka. Naprawia stare laptopy i za darmo rozdaje je potrzebującym uczniom. Dzięki niemu dzieci mogą uczyć się zdalnie. Laptopy otrzymały już setki uczniów i uczennic. Akcja trwa cały czas, a pan Dariusz #uwalnia złomka dla kolejnych uczniów.

Dr Juliusz Bokiej sms na numer 71051 o treści CR.5

Ordynator Oddziału Chorób Płuc w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, lekarz niosący pomoc chorym na COVID-19, otaczający ich fachową opieką, niosący wsparcie ich rodzinom. Profesjonalista, dobry organizator, na którego zawsze mogą liczyć pacjenci.

Sylwia Myślicka sms na numer 71051 o treści CR.12

„Jest wieloletnim kierownikiem Działu Rehabilitacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Realizuje swoją misję przede wszystkim poprzez pomoc osobom z niepełnosprawnością. Praca zawodowa nie ogranicza jej, a dodaje skrzydeł. Była inicjatorką i wieloletnią koordynatorką projektów systemowych „Postaw na siebie” w dwóch edycjach, podczas których kilkaset osób skorzystało z szeroko rozumianego wsparcia poprzez aktywizację edukacyjną, zawodową, zdrowotną czy społeczną. Sylwia Myślicka jest również wieloletnią inicjatorką i współorganizatorką Festynów Integracyjnych pod hasłem „Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Z wielkim poświęceniem i oddaniem prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, będący nie tylko miejscem wsparcia, ale też drugim domem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Niestrudzenie pozyskuje dla fundacji „Nasza Fundacja” środki na realizację kolejnych projektów. Efektem tych starań jest realizacja „Opieki wytchnieniowej”, której celem są działania o szerokim i bardzo istotnym znaczeniu dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.”

Dorota Rauch sms na numer 71051 o treści CR.13

Pracuje jako zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. W tych trudnych czasach pandemii, pełniąc obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, mimo wielu ograniczeń przeprowadziła wraz ze współpracownikami skuteczną obsługę wypłat pomocy przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej. Uratowanych tym samym zostało wiele jednoosobowych działalności gospodarczych, zaś pracodawcy zatrudniający więcej osób utrzymali miejsca pracy swoich pracowników, a przez to zyskali względną stabilizację.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.